Indvielse af Det Danske Hus i Poriya

»Det er Gud, der al æren skal ha’, ene han skal ha’ ære for sit værk!« Sådan brusede det fra den stående danske og israelske forsamling i det propfyldte store partytelt ved indvielsen af Det Danske Hus ved Genesaret Sø. Dermed blev det ene af indvielsesdagens tre hovedtemaer slået stærkt fast.
Fredag den 4. januar 2013 blev en milepæl i Ordet og Israels historie. Efter mere end otte års hårdt arbejde, en enorm indsats af frivillige og ansatte og en hidtil uhørt stor økonomisk opbakning fra mange mennesker blev Det Danske Hus i Poriya indviet.
140 personer fra Danmark og Israel var mødt op til åbent husarrangementet, der fandt sted i strålende sol. Blandt de israelske gæster var arkitekt, entreprenør, håndværkere, advokat og andre, der har indgået i byggeprocessen. Desuden var mange af Ordet og Israels samarbejdspartnere og israelske venner fra hele landet mødt op.
Danmarks ambassadør i Israel, Liselotte Plesner, deltog med sin familie i indvielsen.
I sin tale sagde hun blandt andet: »Som officiel repræsentant for Danmark gør navnet ’Det Danske Hus’ mig stolt.« Hun udtrykte ønske om, at mange danskere gennem Det Danske Hus må lære Israel bedre at kende, så huset kan tjene til at styrke forbindelser mellem de to lande.
Ud over bestyrelsesmedlemmer og ansatte i Ordet og Israel var et større antal danske venner rejst til Poriya for at deltage i festdagen. Den største gruppe af tilrejsende var en Felix-gruppe på 23 personer ledt af Aase og Per Weber. 

 

Til bibelglæde

Det første af indvielsens tre hovedtemaer var »bibelglæde«. Det var helt naturligt, da formålet med Det Danske Hus netop er »- et center for bibelglæde«.
Temaet blev uddybet i dagens første indlæg, som var en bibeltime af Ordet og Israels formand Hakon Christensen. Han understregede den nære sammenhæng mellem bibelglæde og discipelskab. Målet med Det Danske Hus er at hjælpe mennesker til at leve som disciple – altså præcis det samme kald, som Jesus uddelte til mennesker, da han gik synligt rundt i netop området omkring Genesaret Sø.
At Israels land, folk og kultur virkelig kan give meget store bidrag til nye opdagelser i bibelteksterne blev der senere under indvielsen givet mange eksempler på i timer af landssekretær Torben Mathiesen og generalsekretær Ole Andersen.
For at det hele ikke skulle blive ved ord alene, brugte de 90 danske gæster den anden dag af indvielsesarrangementet til at deltage i tre »on location-ture« med bibelundervisning i det nordlige Israel. Turene gav deltagerne en smagsprøve på netop det, der er hovedformålet med Det Danske Hus: at lade Israel berige bibellæsningen!

 

Tak til mennesker

Det andet af indvielsens hovedtemaer var takken til en lang række mennesker, der har gjort bygningen af Det Danske Hus mulig.
Fredag aften blev der afholdt indvielsesfester i Hammerum og Hillerød, samtidig med at indvielsesdagen blev afrundet i Poriya. I en hilsen fra festaftenen i Poriya, der blev transmitteret direkte til Hammerum og Hillerød, benyttede Hakon Christensen anledningen til at udtrykke en stor tak til de mange mennesker i Danmark, der gennem arbejdsindsats, gaver og forbøn har medvirket til rejsningen af Det Danske Hus.
Ved receptionen om eftermiddagen i Poriya blev der holdt takketaler og overrakt gaver til nogle af de mest centrale personer i byggeprocessen: De danske arkitekter Gitte og Morten Rønne-Nielsen, den israelske arkitekt Bram Fine, entreprenøren Abed Ghanaim, byggerådgiver Mordechai Wiseman, advokat Nir Kimchi og de danske byggeledere Anni og Flemming Espø og Jacob Frost.
Uden disses – og mange andres! – enorme indsats ville Det Danske Hus ikke være blevet til virkelighed.
Den meget store indsats af de mange danske frivillige er blevet bemærket i Israel. Både arkitekt Bram Fine og entreprenør Abed Ghanaim fortalte i deres taler ved receptionen om, hvor stort et indtryk det havde gjort på dem at se de danske arbejdsteam, der fra tidlig morgen til sen aften punklede med at færdiggøre byggeriet.

 

Ære til Gud

Selve indvielsen af Det Danske Hus foregik med oplæsning af Salme 127 og bøn.
Ole Andersen indledte ceremonien med at sige, at der er én, der endnu mere end alle de medvirkende i byggeprocessen, fortjener tak og ære for projektets gennemførelse: Gud!
Han henviste til det meget brugte hebraiske udtryk »kol hakavod«, der egentlig betyder »hele æren«, men som bruges i flæng, når man vil udtrykke respekt for et andet menneskes indsats.
»I forbindelse med Det Danske Hus gælder udtrykket i den allerdybeste mening kun én, nemlig Gud!« sagde han.
Efter at forsamlingen på dansk havde sunget »Det er Gud, som al æren skal ha’«, og der var bedt for huset og dem, der skal bo i det, erklærede han Det Danske Hus for åbent og indviet til Israels Gud og Jesus Messias.