Yad va Lev: Ti år og 417 lejligheder senere

Det vrimlede med børn og voksne i gården ved Ordet og Israels hus i Jerusalem, da venner og medarbejdere en søndag aften fejrede Yad va Levs ti års jubilæum.

Søndagen igennem havde der været stor travlhed med opstilling og forberedelse af maden. Nogle enkelte regndråber fremkaldte lidt bekymrede miner, men vejret holdt tørt, gæsterne kom, og den udendørs fest blev en rigtig god fejring.

Gæsterne var dels nogle af de mange familier, som gennem årene har modtaget hjælp fra Yad va Lev, dels israelske samarbejdspartnere og venner fra blandt andet et par messianske menigheder i Jerusalem. Seniorvolontører, unge volontører og Ordet og Israels egne medarbejdere deltog selvfølgelig også.

På forhånd havde medarbejderne gjort det klart for alle, at de ikke ønskede en fest med overstrømmende takketaler til »de gode danskere«, sådan som det ofte er ved den slags lejligheder i Israel. I stedet ønskede de en fest med tak til Gud for det arbejde, der er blevet udført igennem de ti år.

 

Mere end 400 lejligheder

Yad va Lev-hjælpeprojektet omfatter mange forskellige arbejdsmåder, men alt arbejdet udføres af danske volontører (unge og ældre) og ledes af Ordet og Israels udsendte medarbejdere.

I alle årene siden begyndelsen i 2004 har den mest omfattende del af Yad va Lev bestået i lettere istandsættelse og maling af lejligheder for dårligt stillede eller socialt belastede familier i Jerusalem. På de ti år har danske volontører sat 417 lejligheder i stand. Langt hovedparten har været familieboliger, men 47 af dem har været institutionslejligheder for handicappede.

Kontakten til de allerfleste familier, der har fået tilbudt hjælp, er blevet formidlet af socialkontorer under Jerusalem Kommune. På den måde sikres det, at hjælpen bliver givet til de familier, der har mest brug for det.

 

Siden Yad va Lev-projektet begyndte i 2004

I de første år udgjorde madlavning i et suppekøkken, der uddelte gratis mad til fattige i Jerusalem, også en stor del af arbejdet. Da suppekøkkenet desværre lukkede, kom der nye arbejdsgrene til.

I dag fylder hjælpen til et dagværksted for handicappede meget i arbejdet. Men derudover ydes der hjælp til en børnehave, en skole for handicappede, en gård med dyr for handicappede børn, forskellige institutioner og en lang række andre hjælpeprojekter af forskellig art.

En af de mere specielle opgaver blev udført i efteråret 2006, hvor Yad va Lev drog til byen Kiryat Shmone i det nordligste Israel. Byen var blevet hårdt ramt af raketter fra Libanon under Libanon-krigen i sommeren 2006, og Yad va Lev hjalp med en hårdt tiltrængt istandsættelse af beskyttelsesrum i byen.

 

En gave i taknemlighed

Yad va Lev er en taknemlighedsgave fra kristne i Danmark til det jødiske folk. Som kristne har vi fået både Bibelen og Jesus Messias fra det jødiske folk, og det vil vi gerne udtrykke vores tak for ved at give en konkret hjælp til mennesker i Israels folk, der har brug for det.

Jesus selv hjalp talrige mennesker i løbet af hans liv i Israel. Og han kalder dem, der tror på ham, til at gøre det samme.

Apostlen Paulus udfordrer de ikke-jødiske kristne til at give hjælp til fattige i Jerusalem, både blandt messiastroende jøder og blandt folket som helhed (Rom 15,26f og ApG 24,17).

Yad va Lev er en helt konkret måde, kristne i Danmark kan gøre dette på. Enten ved at rejse til Jerusalem som volontør i Yad va Lev eller ved at støtte arbejdet økonomisk.

 

Med hånd og hjerte

Yad va Lev betyder »[med] hånd og hjerte«. Navnet sammenfatter, at der er tale om et praktisk hjælpearbejde udført med »hånden«, men samtidig et hjælpearbejde udført med »hjertet« og med bøn om, at det må blive ledsaget af Guds velsignelse over modtagerne og dermed også være et vidnesbyrd om Guds kærlighed til alle mennesker gennem Jesus Messias.

Guds kærlighed er drivkraften. Og festen for tiårsjubilæet blev virkelig en fest med stor tak til Gud. Lovsang, grill og lækker mad i mængder, leg med børnene og samtaler på kryds og tværs mellem danskere og israelere prægede aftenen.

Og der er virkelig noget at fejre. Over 400 israelske familie bor i dag bedre, end de ville have gjort uden Yad va Lev, og hundreder af handicappede, børn, syge, fattige eller socialt belastede har på den ene eller anden måde fået hjælp gennem mødet med kristne fra Danmark.