Fastgiveraftale

Det er en fordel for både dig og Ordet og Israel, at givertjenesten er lagt i faste rammer. Det kan f.eks. gøres med en fastgiver-aftale, som indebærer, at du lover at give et fast beløb om måneden til Ordet og Israels arbejde.

Fordele ved fastgiveraftalen for dig: 
- Der er ingen juridiske forpligtelser forbundet med aftalen. 
- Du kan til enhver tid opsige aftalen. 
- Du kan trække din gave fra på selvangivelsen efter gældende regler                                                                                                                                                                                                 - Du kan betale over PBS, Giro, Netbank eller direkte på Ordet og Israels hjemmeside.

Gaver til Ordet og Israel er fradragsberettigede. Vi skal have dit cpr.nr for at kunne indberette din gave.

For Ordet og Israel betyder din fastgiveraftale, at vi får bedre mulighed for at fortsætte og udbygge vores arbejde.

Sådan opretter du en fastgiveraftale. 
Download blanket til fastgiveraftale her. Udfyld blanketten og send den til Ordet og Israels kontor. Herefter modtager du et brev med alle relevante oplysninger.                                                          

Du kan også lave en fastgiveraftale ved at henvende dig til Lisbet Mejlgaard på Ordet og Israels kontor.

Ved årets afslutning får du en opgørelse over, hvor meget du har indbetalt i årets løb.