Bibellæsning: Find Holger-metoden

Da min ældste datter Katrine var en hel del yngre, holdt hun meget af at kigge i en billedbog, der hedder Find Holger. Jeg tror, mange af læserne kender den. Det er en stor bog med farvestrålende billeder med mange detaljer. Legen gik ud på at finde figuren Holger med hans karakteristiske røde og hvide striber, blå bukser og store briller. Ind i mellem var der en række bifigurer, der også skulle findes, men Holger var det gennemgående fikspunkt.
Spændingen lå i at vide, at Holger var derinde, på siderne, og som detektiver skulle vi prøve at finde lige præcis ham mellem alle de andre.
Det var en indimellem ret svær opgave, især for mig, da der var så mange detaljer, man let kunne fortabe sig i. Min datter var ret skrap til det, og hun fandt stor fornøjelse i at bladre bøgerne igennem og lynsnart pege: »Der er Holger. Og der er Holger. Og der …«

 

Står af bussen i 3. Mosebog

Når vi læser i Bibelen, er der et stort element af ’Find Holger’ i det. Der er mange mere eller mindre spændende beretninger, hundreder af figurer, tusinder af detaljer. Indimellem kan vi blive frustrerede og forvirrede, for hvor er fokus? Hvor er pointen? Det får mange til at stå af bussen, når den kører ind i 3. Mosebog – sådan cirka.
Men der er et centrum og en hovedperson i Bibelen. Mange, også kristne, læser Bibelen, som om hovedpersonen i Bibelen var mig, læseren, og mit liv. Og det er rigtigt, at alt, hvad der står i Bibelen, har relevans for mit liv, men jeg er ikke hovedpersonen.
Andre læser Bibelen som en forklaring på livets store spørgsmål. Som en visdomsbog. Igen er det rigtigt, at Bibelen er vis og giver svar på de vigtige spørgsmål i livet, og det er værd at lede efter dem. Men Bibelen er ikke først og fremmest en spørgsmål-svar bog.

 

En levende og vibrerende fortælling

Andre igen læser den som en grundbog i systematisk teologi. Vejer det ene skrifts udsagn mod det andet, finder mønstre og kommer frem til faste konklusioner om teologien. Næsten ligesom en lovsamling, hvor den ene paragraf skal vejes i forhold til den anden for at finde den rette balance.
Atter andre bruger først og fremmest Bibelen som en manual. En lærebog i, hvordan jeg skal leve mit liv for at være i overensstemmelse med Guds vilje.
Begge måder at læse på er relevante, men er ikke hoved på sømmet. Bibelen er først og fremmest en levende, vibrerende, udfordrende, involverende bog om én person frem for alt andet og alle andre: Jesus Kristus.
Og den skal først og fremmest læses som sådan, hvis du ønsker at få det fulde, stærke og levende forhold til Bibelen og ikke bare en skygge af, hvad det kan være.

 

Han er under det hele

På alle siderne i Bibelen finder vi Jesus. Fra skabelsesberetningens uendeligt smukke, kraftfulde beskrivelse til Åbenbaringsbogens maleriske skildring af denne jords afslutning og den nye jords skabelse. Under alle Guds navne og gennem alle hans udsagn og gerninger. Alle troens mennesker peger, i det gode, hen mod det fuldendte troens og retfærdighedens og barmhjertighedens menneske, Jesus Kristus, Guds søn, Gud selv.
Det er det, Jesus selv gør klart over for de vandringsmænd, han møder på vejen til Emmaus. Der står, at »han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne« (Luk 24,27).
Hvad betyder det for vores forhold til Bibelen?
Flere ting.
For det første, at det nogle gange kræver studie og 'udlægning' at få øje på teksternes dybeste budskab - også når de taler om Jesus. Til det har vi dels brug for at gøre et lille eller stort stykke arbejde med teksterne. Samtidig har vi brug for det lys, som skinner fra Det Nye Testamente, fra Jesus selv og fra hans apostle og først og fremmest fra Helligånden.

For det andet fortæller det os, at 'alle profeterne' og 'alle Skrifterne' taler om Jesus. Han er deres dybeste mening og sammenhæng. Det er ham, der er centrum i åbenbaringen, i Bibelen og i verdenshistorien. Han må også være det i vores læsning af 'alle Skrifterne', og først når han bliver det, falder den rigtigt store tiøre for os.

 

Find Jesus

At læse i Bibelen handler ikke om at udføre en kristen pligt. Noget, jeg skal gøre for at være mere eller mindre ’rigtig’. At læse i Bibelen er at pleje den vigtigste relation, det dybeste, stærkeste forhold, jeg har til noget menneske i mit liv.
At læse i Bibelen er ikke bare en øvelse for mine hjerneceller (det er det også), men en jagt på at ’finde Holger’, finde Jesus. Se, hvad denne tekst siger om ham, som er min redningsmand, min hyrde, min leder, min ven og min helt. Det er spændende.
Nogle eksempler: Når jeg læser om skabelsen, tænker jeg på, at alt, hvad jeg ser af godt i denne verden, er et udtryk for den kreativitet og skaberglæde og kærlighed og kraft, som er i Jesus. Alt godt fortæller om ham.
Når jeg læser om israelitternes slaveri under egypterne, tænker jeg på, hvordan alle mennesker fødes i slaveri under en åndelig herre. Når jeg læser om Israels udfrielse, ser jeg, hvordan Gud her virker igennem historien og skaber forudsætningen for, at Jesus bliver født. Jesus, som er en langt større helt og befrier end Moses. Jesus, som bragte et offer, der er langt større end lammet i Egypten, og som virker en udfrielse, der er langt dybere og mere altomfattende.
Når jeg læser om lovene, der blev givet Moses, fornemmer jeg Guds krav om hellighed og renhed bagved – og jeg tænker på Jesus, som var hellig og ren for mig og hele verden.
Når jeg læser om David, Israels konge, som var en troshelt, en konge og en befrier for Israel, så ser jeg ham både som en konkret, historisk person, en vigtig forfar til Jesus og et billede på den evige konge og befrier, der ikke faldt for fristelsen til at tilfredsstille sine behov på andres bekostning, sådan som David gjorde det.
Når jeg læser profetierne om Messias, redningsmanden, der skal komme, ser jeg Jesus.

 

Det kommer med øvelsen

Det er ikke altid nemt at finde ham, men spændende og tilfredsstillende på et meget dybt plan, når det sker.
Jo mere, du ser af ham, desto mere glæde, frihed og fred finder du. Alting i dit liv kommer først på sin rette plads, når du ser ham, og han bliver centrum for din tro og din opmærksomhed. Du opbygger en relation, som aldrig svigter, aldrig skuffer. Den eneste, som holder gennem både livet og døden.
Det kommer med øvelsen. Jo mere du praktiserer det, desto lettere bliver det, så du, lige som min datter, med tilfredshed kan pege på hver side og sige: ’Han er der. Og der. Og der. Og …’

 

Sådan kommer du i gang

Hvis du har svært ved at komme i gang eller holde ud, er der en hel del konkrete ’håndtag’, du kan bruge til at få fat på det med bibellæsningen:

  • En bibellæseplan eller bibelnøgle/studiehæfte.
  • En læsemakker, som du enten mødes med eller sms’er med hver dag/hver anden dag osv.
  • Bibelstudiegrupper (hvor I vel at mærke ikke bare småsnakker og drikker kaffe eller har en spørgsmål-svar seance, men virkelig bringer Guds ord på banen og lader det tale ind i jeres liv).
  • Bibelkommentarer til ’langsom læsning’. Det vil sige nøjes med at læse et til fem vers ad gangen så læse kommentarerne til dem. Det er ikke mængden, det kommer an på.
  • En ansvarlighedsmakker: Hvis du for eksempel beslutter dig for, at du vil åbne din bibel hver dag minimum et minut, så fortæl det til en kristen ven, som du giver lov til at følge op og spørge ind til, om du husker det. Det hjælper!