Et sammenrend, der er farligt for vores religionsfrihed

Gang på gang har modstandere af drengeomskæring sagt, at de bestemt ikke er modstandere af religionsfrihed. Nu krakelerer den påstand.

En ny erklæring fra forskellige antireligiøse grupper retter nemlig et frontalt angreb på religionsfriheden i Danmark. Erklæringen påstår, at religionsfriheden ofte kolliderer med andre menneskerettigheder. For eksempel når det gælder abort, ytringsfrihed, seksuel frigørelse, ligestilling – og omskæring.

Men sådan bør det ikke være, mener organisationerne bag erklæringen. Hvis religionsfriheden kolliderer med andre menneskerettigheder, må den begrænses.

»Vi synes ikke, at religion skal have dette urimelige særhensyn,« siger Simon Nielsen Ørregaard, der er formand for Ateistisk Selskab, til Kristeligt Dagblad 2. marts.

Nu kan man undre sig over, at retten til at aflive et foster overhovedet bliver kaldt en menneskeret – og tilmed en menneskeret, der trumfer religionsfriheden. Den største menneskeret må da være retten til at leve! Også for et foster. Men folkene bag erklæringen tilregner åbenbart ikke et foster nogen som helst selvstændig værdi.

Tilsvarende med angrebet på jøders ret til at omskære drengebørn. Erklæringen ignorerer fuldstændig den store værdi for et barns identitet og følelse af at høre til et folk og en religion, som omskæringen kan give. Ligesom forældres ret til at give deres identitet videre til børnene falder fuldstændig uden for erklæringens forestillingsverden. 

Alt dette er ikke særligt nyt. Det bemærkelsesværdige ved erklæringen er den gruppe organisationer, der står bag: Intact Denmark (de mest indædte modstandere af omskæring) og foreningerne Ateistisk Selskab, Humanistisk Samfund, Frafald og Eftertro.

Her optræder omskæringsmodstanderne åbenlyst sammen med ateister i et frontalt angreb på religionsfriheden.

Det bør få alarmklokken til at ringe for os kristne. Kampen for jøders ret til at omskære deres drengebørn er en kamp for religionsfriheden. Også vores frihed til at tilbede Gud og følge hans bud!

Vi skal i denne sag kæmpe side om side med jøderne for retten til omskæring – for deres skyld, men også for vores egen. Kampen mod omskæring føres nemlig af et sammenrend, der er direkte farligt for vores religionsfrihed.