Intro til omskæringsdebatten blandt kristne

Ofte er omskæring til debat i medierne og blandt politikere. Der har været lovforslag om forbud mod omskæring af drengebørn uden medicinske grunde. Undervejs i debatterne har mange kristne været aktive. Nogle har været for muligheden for omskæring, mens andre har været imod. Nedenstående er nogle af de argumenter, som kristne modstandere har fremført ud fra deres kristne overbevisning.

I Ordet og Israel er vi overbevist om, at modstand mod omskæring af jødiske drengebørn på ottendedagen ikke kan begrundes ud fra Bibelen. Ja, vi mener, at der er rigtig gode grunde til, at vi som kristne netop bør forsvare jøders ret til omskæring. Derfor vil vi gerne give et sagligt modspil til dem, der mener, at vi som kristne ikke bør støtte jøders ret til omskæring.

Spørgsmålet om omskæring kan anskues fra flere forskellige vinkler. Vi har dog udelukkende valgt at beskæftige os med den modstand, som vi møder blandt kristne – særligt fordi der ikke er skrevet så meget om det, og fordi vi ønsker at opmuntre kristne til at bakke jøderne op i deres ønske om at praktisere omskæring i Danmark.

Det vil være en god idé at læse artiklen »Omskæring i Bibelen« først, idet den giver et overblik over, hvad Bibelen siger om omskæring. Derudover er det vigtigt at pointere, at de nævnte argumenter imod omskæring er taget direkte fra debatter blandt kristne på sociale medier. Det er altså ikke opdigtede argumenter. Der er flere argumenter end de fremførte, som vil blive besvaret på et senere tidspunkt. Indtil videre kan I finde svar på følgende argumenter:

1) Paulus taler imod omskæring, og derfor skal kristne også være imod

2) Omskæring er imod evangeliet

3) Jesus siger, at omskæring ikke er nødvendig

4) Hvis vi skal anerkende omskæring, så skal man vel også anerkende fx stening af utro kvinder m.m.

5) Paulus omskar ingen

6) Paulus’ omskæring af Timotheus havde udelukkende et missionalt formål

7) Både Det Gamle og Det Nye Testamente fremhæver omskæring af hjertet. Det bør få os kristne til udelukkende at forsvare omskæring af hjertet

Artiklen "Omskæring i Bibelen" og modsvarene til argumenterne er samlet i et pdf-dokument. 

Åbn pdf med den samlede tekst

 

Hvorfor er det så vigtigt at beskæftige sig med?

Der er rigtig meget på spil for jøder, fordi omskæring er så afgørende for deres identitet. Kirken har desværre spillet en betydelig rolle i historien i forhold til modstand mod jøder og deres levevis. Derfor vil det være så tragisk, hvis de endnu engang skal opleve modstand blandt nogle kristne.

Noget andet er, at det i en følelsesladet debat om omskæring, hvor der henvises til Bibelen, den kristne tro og evangeliet, er vigtigt at vide, hvad Bibelen egentlig siger om omskæring, så vi undgår løsrevne bibelcitater og ubehagelige påstande om modpartens forhold til evangeliet.

Generelt er der flere ting på spil i omskæringsdebatten, som vi ikke kommer ind på. Men her skal nævnes tre ting:

1) Det handler om jøders ret til at leve som jøder i Danmark. Den vigtigste identitetsmarkør for en jøde er omskæring. Hvis denne tages væk, så fjerner man også jødisk liv i Danmark.

2) Det handler om forældres ret til at bestemme over deres børns opvækst. Det er ikke staten, der skal forme børnenes liv, men derimod forældrene.

3) På sigt handler det om kristnes ret til at oplære deres børn i den kristne tro. Hvis jøder ikke må omskære deres drenge, fordi et flertal i samfundet opfatter det som fysisk skadeligt, så er vejen banet for, at kristne en dag ikke må lære deres børn at bede eller læse i bibelen, fordi et flertal i samfundet opfatter det som psykisk skadeligt.

 

Andre vinkler i debatten

I Ordet og Israel har vi i denne artikelserie valgt at fokusere på den bibelske vinkel. Der er også andre interessante og vigtige vinkler:

 • Hvad siger jøderne selv? På denne side er der en lang række svar på de mange spørgsmål og udsagn om omskæring:
  Gå til mosaiske.dk

 

 • En jøde med en ph.d. i jødisk kultur har skrevet et indlæg på facebook om betydningen af omskæring for jøder:
  Gå til Facebook 

 

 • Sundhedsfagligt er der skrevet utrolig meget, og intet seriøst studie har indtil videre kunnet påvise, at omskæring af spædbørn er sundhedsskadeligt.
  Gå til Netdoktor

 

 • Circuminfo.dk indeholder en række faktuelle oplysninger om omskæring og kommenterer på sundhedsfaglige artikler og nyhedsindslag ud fra et fagligt synspunkt
  Gå til Circuminfo

 

 • Carsten Hjorth Pedersen, leder af Kristent Pædagogisk Institut, har skrevet et debatindlæg i Kristeligt Dagblad, hvor han pointerer, at åndsfriheden bør give plads til omskæring.
  Gå til debatindlæg