Svar på argumenter 5: Praktiserede Paulus omskæring?

I en lille artikelserie svarer Ordet og Israels bibelunderviser Morten Vartdal på nogle af de argumenter imod omskæring, som han har mødt hos kristne, der argumenterer med udgangspunkt i Bibelen og deres kristne overbevisning.

Her giver han et modsvar til dette argument:

Argument 5: Paulus omskar ingen

Svar:

En indvending imod omskæring lyder sådan:

”Paulus var jøde og han var selv omskåret som lille, men omskar ingen selv, efter at han var kommet til tro på Jesus, og fortsatte ikke praksissen med at omskære efterfølgende.

Det gjorde han faktisk. Han omskar Timotheus (ApG 16,1-5). Men ellers hører vi ikke om, at han omskar nogen. Det udelukker dog ikke, at han kunne have været med til at omskære et jødisk drengebarn på ottendedagen, eller at han har omskåret andre som Timotheus. Det er ikke udelukket, men vi ved det ikke.

Hvis vi alligevel antager, at Paulus ikke omskar nogen ud over Timotheus, så er det stadig ikke et argument imod jødisk omskæringspraksis. Ellers kunne vi på samme måde tale imod dåb, idet Paulus ikke døbte nogen i Korinth på nær nogle ganske få gennem en periode på ca. halvandet år (1 Kor 1,10-17). Ligeledes kunne vi bruge samme argument til at tale imod at lade sig underholde af teater eller sport, fordi vi ikke ser Paulus nyde datidens underholdning. Eller vi kunne være imod fejring af fødselsdage eller jul, fordi Paulus nok ikke fejrede disse. Tavsheden om Paulus’ forhold til underholdning, fødselsdage og jul kan ikke gøre os til modstandere af disse. På samme måde kan vi ikke være modstander af omskæring af jødiske drengebørn, blot fordi Paulus tilsyneladende ikke omskar drengebørn. Derimod har vi brug for klare udsagn, som viser Paulus’ modstand mod omskæring af jødiske drengebørn. Men disse findes ikke.

Der er faktisk en rigtig god grund til, at Paulus ikke omskar nogen. Paulus rejste rundt i Romerriget og mødte dels andre jøder og dels ikke-jøder. Alle andre jøder var jo omskårne, så selvfølgelig omskar Paulus ikke dem. Hedninge, der kom til tro på Jesus, skulle ifølge Paulus’ tankegang ikke omskæres, så selvfølgelig omskar Paulus heller ikke dem. Det er derfor en selvfølge, at Paulus ikke omskar nogen – og derfor kan det ikke bruges som bevis for, at han skulle mene, at jødisk omskæring er forkert.