Ambassadører søges fortsat

I år det 70 år siden, at det første nummer af Ordet & Israel udkom. Et »særnummer December-Januar 1950-51«, som skulle være »ORGAN FOR DEN DANSKE KARMELBEVÆGELSE«, som det hed på forsiden. Man havde efter sigende mange overvejelser om bladets navn. Det skulle være mundret og præcist udtrykke essensen af det, man ville med bladet.

»Ordet & Israel« blev valgt som navn for bladet, og senere tog »Den danske Karmelbevægelse« samme navn. Det lod sig ikke umiddelbart oversætte til hebraisk, og på forsiden af det første nummer blev navnet derfor også udlagt som »Herrens ord og Israel«.

70 år efter og med mere end 700 numre af bladet i bagagen tøver jeg ikke med at sige, at de daværende ledere traf et rigtig godt valg. Ikke fordi navnet er specielt smart eller praktisk, men fordi det har vist sig slidstærkt og meget dækkende.

Hovedanliggendet for stifterne dengang var at det nye blad skulle pege på sammenhængen imellem Herrens ord, Bibelen og Israel. Tanken var, at Bibelen kaster lys over Israel, og at Israel kaster lys over Bibelen. De mente simpelthen, at når »Ordet« og »Israel« bindes sammen, bliver resultatet et fantastisk evangelium. Bladet skulle tjene samme formål, som var nedfældet i »Grundregler for den danske Karmelbevægelse«. I det første nummer af det nye blad blev formålet listet op i tre punkter:

a)    At sprede kundskab om Israel som Guds udvalgte folk i fortid, nutid og fremtid

b)    I det levende håb om Kristi genkomst at støtte arbejdet for at bringe evangeliet om Jesus Messias til Israels folk,

c)    Efter bedste skøn og evne at støtte genopbygningen af Erez Israel som det af Gud forjættede hjemsted for Israels folk.

 

Vi er her endnu 70 år efter. Det blad, du netop nu har i hånden er på mange områder anderledes end det første »særnummer December-Januar 1950-51«. Men formålet er uforandret. Vi udgiver fortsat »Ordet & Israel« med samme profetiske hovedanliggende, som vi begyndte med.

Mange læsere har igennem årene være trofaste ambassadører for bladet, som vi nu kalder et magasin. Disse ambassadører er en væsentlig årsag til, at »Ordet & Israel« stadig udkommer. Tak til alle jer læsere, som også i dag vil være ambassadører for »Ordet & Israel« over for børn og børnebørn, venner og bekendte.