Anerkend Jerusalem

Israel gjorde den vestlige del af Jerusalem til sin hovedstad straks efter Uafhængighedskrigen i 1949. Efter Seksdageskrigen i 1967 kom hele byen under israelsk herredømme, og i 1980 erklærede Israel hele Jerusalem som sin udelelige hovedstad. Her ligger Knesset og det israelske parlament, ligesom den israelske regering og dens ministerier naturligvis holder til i hovedstaden.

Det er mere end 3000 år siden, kong David gjorde Jerusalem til Israels hovedstad. Skiftende stormagter har gennem årtusinder erobret byen, men den har aldrig været hovedstad for andre end det jødiske folk.

Den danske historieprofessor Bent Jensen skrev 8. dec. 2017 i et indlæg på document.dk: »At anerkende Jerusalem som Israels hovedstad svarer til at anerkende, at Jorden er rund. Når det forvolder opstandelse, skyldes det kun, at FN og flertallet af dets medlemsstater insisterer på, at Jorden er flad.« Danmark er desværre en af de medlemsstater, som med Bent Jensens billedbrug insisterer på, at jorden er flad.

Dengang romerne herskede i landet, forsøgte de at udviske jødernes historiske tilknytning til landet ved at give landet og byen et nyt navn. I 135 e.Kr. kaldte man landet for Provincia Syria Palaestina, og Jerusalem omdøbte man til Aelia Capitolina.

I begyndelsen af 600-tallet blev Jerusalem underlagt det hurtigt voksende muslimske imperium. På ruinerne af jødernes tempel på Tempelbjerget byggede muslimerne en stor moske. De gav Tempelpladsen det arabiske navn Haram al-Sharif, og Jerusalem kaldte de al-Quds. Det betyder »den hellige«.

Når palæstinenserne også i dag benytter de muslimske navne på både Jerusalem og Tempelpladsen, er hensigten nøjagtig den samme som for romerne: at udviske det jødiske folks historiske tilknytning til både landet Israel og byen Jerusalem.

Derfor er det særdeles glædeligt, at den amerikanske regering nu åbenlyst anerkender Jerusalem som Israels hovedstad. Både historisk og moralsk er det det eneste rigtige. Forhåbentlig følger Danmark og mange andre lande efter. For Jorden er jo som bekendt rund og ikke flad.