Bevar det jødiske samfund i Danmark

I over 40 år har den politiske liberalisme skamskåret de dele af dansk lovgivning, der har rødder i et kristent verdensbillede. Fri porno og abort var begyndelsen, og senest er blasfemi afskaffet, mens frikirker bliver slået i hartkorn med islamister.

Helt grundlæggende skrumper åndsfriheden i takt med åndløshedens indtog, og vi begraves i love og regler, fordi den moralske viden erstattes med individets rettigheder. Ytringsfrihed, ligestilling og rettighedstænkning er de nye »overnormer« (læs: afguder). Det sekulariserede flertal vil have ret til at gøre, som de vil, mens anderledestænkende nægtes samme ret.

For tiden er omskæring af drenge igen til debat. Ud over at et omskæringsforbud vil række langt ind i forældres ret til at bestemme over og opdrage børn, så har det også konsekvenser for jødiske medborgere.

Argumentet går på, at når man omskærer drenge under 18 år, bliver de frataget retten til at bestemme over egen krop. Et argument, der i øvrigt også fremføres om kvinders ret til fri abort. Hvorfor man »har ret til« at dræbe et barn i en livmoder, men ikke til at fjerne forhud på et født barn, er ubegribeligt.

Det næste bliver måske, at vi »ikke har ret til« at fortælle evangeliet til vores børn? Det er rettighedstænkning tilsat djævelskab.

En kriminalisering af omskæring er at forskelsbehandle os, der på grund af religiøs overbevisning eller afstamning ikke har samme opfattelse som flertalsdiktaturet.

For det ortodokse jødiske samfund vil et omskæringsforbud med fængselsstraf de facto medføre, at de ikke længere kan bo i Danmark. Deres trosudøvelse gør dem uønskede hos åndløse personer, som ikke respekterer deres tro og skikke.

I landflygtighedens århundreder drev man jøderne sammen i ghettoer. Nu vil man tilsyneladende drive dem helt væk. Det kan vi ikke sidde overhørig.

Derfor: Forsvar retten til omskæring af drenge!