Bibelen eller tidsånden

Tillid til Bibelen er en del af vores DNA i Ordet og Israel. Men hvad mener vi med tillid til Bibelen? Det spørgsmål er blevet aktuelt, efter at Menighedsfakultetet (MF) i Århus ikke længere officielt er imod den folkekirkelige ordning med kvindelige præster.

MF’s formand begrunder kursændringen i Kristeligt Dagblad (KD) 26. september: »Vi har i 40 år sagt, at det her er et spørgsmål om fortolkning af bibeltekster. Og hvis det er det, bør vi også ende med at sige, at den ene fortolkning ikke er mere legitim end den anden, hvis de begge er funderet i solid forskning.«

Det er en svag begrundelse. Dels fordi den ophøjer »solid forskning« til et pejlemærke for sand kristen tro, lære og liv – langt ud over hvad det kan bære. Dels fordi begrundelsen kan åbne en ladeport for alle mulige åndelige vildfarelser. Om ti år kan man med nøjagtig samme begrundelse åbne op for, at der er plads til forskellige fortolkninger af ægteskabet. Den solide forskning er øverste dommer, og har den åbnet op for forskellige fortolkningsmuligheder, må vi stille hinanden frit. Om 15 år kan det gælde Jesu opstandelse, og et par år efter vil Helvede kunne afskaffes med præcis samme argumentation.

Professor emeritus i teologi Viggo Mortensen har sjældent haft sammenfaldende teologiske synspunkter med Ordet og Israel. Men denne gang er hans analyse i KD 27. september tankevækkende: »MF er en uddannelsesinstitution, der gerne vil uddanne præster til den danske folkekirke. Derfor må den selvfølgelig tilpasse sig det marked. Og her er realiteten, at præstearbejdet mere og mere bliver et kvindejob. Tidsånden er en hård herre, som vi alle er underlagt.«

I Ordet og Israel deler vi ikke MF’s nye officielle syn, og det giver os anledning til at overveje, hvad »tillid til Bibelen« betyder i praksis. For os indebærer det, at ethvert menneske er skabt i Guds billede som mand og kvinde. Mand og kvinde har derfor samme værdi, men forskellige opgaver og forskelligt ansvar.

Vi har brug for, at tilliden til Bibelen også understøttes af, at der forskes og undervises på højt fagligt niveau i de forskellige teologiske discipliner. Men forskernes resultater i studiegemakkerne kan aldrig gå i stedet for det myndige lægfolks personlige bøn og bibellæsning under Helligåndens vejledning.