Det må vi ikke gå glip af!

Som kristne kan vi få rigtig meget foræret af Israel. Overvej bare disse tre punkter:

a) Bibelens jødiske baggrund kan give fantastiske aha-oplevelser. Pludselig kommer oversete detaljer kommer frem i lyset, eller vanskelige ting bliver forståelige. Forkyndelsen bliver spændende, og budskabet tydeligere. Den jødiske baggrund skaber bibelglæde!

b) Bibelens profetier om Israels fremtid styrker forventning til Jesu genkomst. Alt for ofte får genkomstforventningen en mavepuster af kommentarer som »der var jo også krig på Luthers tid« (utvivlsomt rigtigt) eller »mon ikke bare det skyldes TV, at vi i dag hører om flere naturkatastrofer« (forkert, FN’s optælling viser en markant stigning i naturkatastrofer i de sidste 20 år). Her kan Israel hjælpe. Jøder er i de sidste 75 år vendt tilbage til Israels land i et antal som aldrig før i verdenshistorien! Som profeterne forudsagde. Antallet af jøder, der kommer til tro på Jesus som Messias, er i moderne tid større end på noget andet tidspunkt siden oldkirken. Som apostlene forventede det i tiden op til Jesu genkomst. Profetierne om Israel skaber genkomstglæde!

c) Bibelens fokus på Israel minder os om, at Gud er levende og virkende. Bibelen er ikke en samling teoretiske dogmer. Bibelen handler om en levende Gud, der handler med levende mennesker i Israels folk. En bibelsk forkyndelse, der forholder sig til det, bliver konkret. Bibelens Israelsfokus skaber glæde over den levende Gud!

Derfor er det så vigtigt med en bibelundervisning, der tør gøre brug af Israel. Der er faktisk meget god bibelundervisning i Danmark. Men undertiden kan det opleves, som om gode bibelundervisere har det med Israel, som katten har det med den varme grød: De går rundt om den uden rigtigt at turde nærme sig.

Ved en bibelkredssamling her i efteråret var teksten en af Esajas’ profetier om, at Israels folk en dag skal vende tilbage til deres land. I den læste bibelkommentar lød konklusionen: »Det er muligt, at disse ord rummer en profeti om en bogstavelig tilbagevenden til Israels land for jøderne« – hvortil indlederen tørt bemærkede: »Er der andre muligheder?«

Som kristne i Danmark har vi brug for bibelundervisning, der tør tale frimodigt om Israel. Vi må simpelthen ikke gå glip af den bibelglæde, genkomstglæde og glæde over Guds virkelighed, som Israel kan hjælpe os til.

Det bliver vores opgave i Ordet og Israel i 2021!