Er vi kristenzionister?

For en del år siden udkom der en undervisningsbog til brug i danske gymnasier. Bogen hed »Kristen zionisme – mellem religion og politik«. I et efterskrift beskriver bogen Ordet og Israel som tilhænger af »den kristne zionisme«.

Er det rigtigt? Er vi kristne zionister eller kristenzionister, som det undertiden skrives?

Der er ingen tvivl om, at Ordet og Israel siden stiftelsen i 1946 har støttet zionismen. Stifterne støttede arbejdet for, at det jødiske folk igen skulle have en stat i det bibelske Israels land, og de glædede sig stærkt, da staten blev oprettet i 1948. Støtten til det jødiske folk og staten Israel har ikke ændret sig. Også i dag mener vi, at staten Israel har ret til at eksistere som en jødisk stat.

Den politiske zionisme er netop den opfattelse, at det jødiske folk skal have en stat i landet Israel. Det var det, Theodor Herzl begyndte kampen for i slutningen af 1800-tallet. Og i dag forener zionismen flertallet af israelere på tværs af de politiske forskelle fra venstre til højre og de religiøse forskelle fra ortodoks til sekulariseret.

Derfor må kristne, der støtter staten Israels ret til at eksistere, vel være kristne zionister?

Så enkelt er det desværre ikke. Udtrykket »kristen zionisme« bruges nemlig ikke kun om kristnes støtte til staten Israels eksistens.

Nogle bruger udtrykket kristen zionisme om enighed med den alleryderste højrefløj i israelsk politik, støtte til de mest ekstreme bosættere, had til palæstinensere og total afvisning af enhver fredsproces.

For andre omfatter kristen zionisme en teologi, der siger, at evangeliet om Jesus som Messias ikke er for jøder, fordi jøder har en anden frelsesvej.

Hvad skal vi så svare på spørgsmålet: »Er du kristenzionist?« Hvis vi svarer ja, vil én tro, at vi hører til på den yderste israelske (eller amerikanske) højrefløj, og en anden vil tro, at vi har opgivet troen på, at evangeliet er for alle.

Derfor kan vi i Ordet og Israel ikke kalde os kristenzionister uden en nærmere definition af, hvad det vil sige. Men »kristne og zionister« – det er vi!