Et center for bibelglæde

»Et center til bibelglæde.« Sådan formulerede vi efternavnet til Det Danske Hus i Israel ved indvielsen for ti år siden. Vi ønskede at skabe rammerne for, at unge og ældre kan udforske Ordets fantastiske verden, midt i det Israel, som Gud har valgt som åbenbaringsscene for sine mægtige aktioner til frelse for hele verden.

Det Danske Hus – et center til bibelglæde. Det er et godt efternavn. Det udtrykker meget præcist vores vision for stedet.

Ordet og Israel har i hele sin levetid haft et anliggende i forhold til »Ordet« – altså Bibelen. På det grundlag har vi også haft et anliggende over for Israel. Det har været og er fundamentalt, at »Ordet« og »Israel« hører sammen og bedst forstås i sammenhæng med hinanden. Ordet hjælper os til at forstå Israels historie, og Israels historie hjælper os til at forstå Ordet.

Vi har de sidste ti år igen og igen erfaret, hvordan folket, landet, naturen og kulturen er fantastiske platforme til at skabe dybde i mødet med Guds ord og krydrer dette møde med de ahaoplevelser, der gør os til glade bibelbrugere.

Glade bibelbrugere er mennesker, for hvem Ordet er blevet mere end en serie informationer. Det er blevet til et møde med Ordets kerne og stjerne, Jesus – Israels og hele verdens Messias. Det er blevet et liv, der leves med hånd, hjerte og mundens vidnesbyrd til Guds ære og til gavn for medmennesket.

Men vi har også erfaret, at bibelglæde ikke er en vare, man bare kan bestille på nettet. Den leveres ikke som et resultat af vore anstrengelser og dygtighed. Den er dybest set et Helligånds-under, som kan ske der, hvor vi møder Ordet i tro, tillid og tak. Derfor ønsker vi også at gøre vort arbejde ud fra Det Danske Hus i den ydmyge erkendelse, at »hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves« (SI 127,1).

Lad os sprede bibelglæde! Vi fortsætter de næste ti år og siger et stort og varmt velkommen til nye disciple og kursister. Huset er ikke »nogens«, men vores fælles perle ved Genesaret Sø. Det må gerne slides – for bibelglædens skyld!