Et udvalgt folk

Vi tager mange valg hver eneste dag – te eller kaffe, køre hurtigt eller langsomt, svare igen eller lade det passere, hvilket tøj skal vi tage på.

Min generation og dem, der er ældre, husker nok også gymnastiktimerne, hvor klassens to bedste fik lov til på skift at vælge hver deres hold af spillere – og hvor træls det var at være blandt de sidste, der blev valgt. For det betød, at man ikke var god nok. Måske blev man ked af det – eller sur eller vred – og ville slet ikke være med, og så gik det ud over andre i et forsøg på at få nogle til at bøde for ens egen elendighed.

Men det kan også være en gigantisk byrde at være udvalgt. Spørg bare profeten Jeremias, når du møder ham på den nye jord. Eller se på det folk, Gud for længe siden udvalgte som sit ejendomsfolk.

At være Guds udvalgte folk er nærmest ensbetydende med at være udsat for kronisk vrede fra andre. Mange, som selv har valgt Gud fra, synes at have et problem med denne udvælgelse. Derfor hader de for eksempel Israel og jøder. Det er kommet til udtryk på mange måder i historien – og det fortsætter i vores tid. Og bag det hele foregår en åndskamp, hvor Satan ønsker at standse Guds frelsesplan.

Når det kommer til stykket, er der næppe noget folk på jorden, der gerne ville være i Israels sted, når det gælder omverdens-reaktionerne på udvælgelsen.

Guds plan med Israel har imidlertid altid været større end Israel. »Du er min tjener, Israel, ved dig viser jeg min herlighed,« siger Gud (Es 49,3).

Israel er ikke udvalgt for Israels skyld, men for hele jordens skyld: »I dig skal alle jordens slægter velsignes« (1 Mos 12,3). Kirken i dag er heller ikke for kirkens skyld, men for hele verdens skyld.

»I er en udvalgt slægt,« skriver apostlen Peter til sine troende læsere (1 Pet 2,9) – herunder os. Og formålet med udvælgelsen af Messias-troende jøder såvel som Messias-troende hedninger er præcis som før: »… for at I skal forkynde hans guddomsmagt«.

Det er en velsignelse at være udvalgt, men det kan også have konsekvenser, for eksempel fra de, der ikke vil på »Guds hold«, selv om de får tilbuddet! Men de, der siger nej til Gud, bliver hans modstandere, og konsekvensen af det er i sidste ende fortabelse!

Så vælg da livet!