Fælles afhængighed af Gud

Både jøder og kristne oplever voldsom modstand i denne tid. Der er ikke bare tale om enkelte tilfælde af antisemitisme eller lokale forfølgelser af kristne, men globale strømninger, som kan gøre os afmægtige. I sådan en tid er det afgørende, at vi bevarer kærligheden og håbet – og troen på, at Gud også kan bruge dette »lidelsesfællesskab« i sin store plan.   

Jøder er gennem historien blevet forfulgt på grund af deres tro, deres etnicitet, deres sociale status osv. De senere år, og ikke mindst siden 7. oktober, er det deres tilknytning til landet Israel, der gør dem til skydeskive. Når demonstranter verden over ikke tager afstand fra Hamas, men råber på befrielse af hele landet fra »the river to the sea«, så er det selve jødernes ret til at have et hjemland, der er på spil. Og når de samme demonstranter sætter lighedstegn mellem zionisme og kolonialisme/racisme, så gøres et enkelt folk let til syndebuk for fejl, som flertallet af verdens lande har begået ned gennem historien. At jøder på den måde udsættes for uretfærdig forskelsbehandling og gøres til syndebuk, det er antisemitisme.

Forfølgelsen af kristne stiger også i disse år. Ikke mindst i de vestlige lande. I takt med at ateisme og nyhedenskab vinder frem, bliver kristnes frihed til at tro og tænke frit sat under pres. Lovgivningen understøtter ikke længere kristen moral og kristent trosliv. Dermed bliver kirken et fremmedelement i samfundet, som møder modstand. I 2023 blev der ifølge tænketanken FRC begået hærværk mod 436 kirker i USA. Det er en firdobling i løbet af blot fem år og et tegn på, at kirken ikke længere nyder den respekt, den tidligere har haft i befolkningen.

Når vi som kristne møder modstand, kan det give os en dybere forståelse for det jødiske folk og tilskynde os endnu mere til at vise dem kærlighed. Det er vi kaldet til, og det er der velsignelse ved. Samtidig må vi pege på, hvor vi selv henter hjælp i vores nød – at Gud har sendt sin søn som verdens frelser og som den Messias, Israel venter på. Måske er det netop i en tid, hvor vi som kristne selv må råbe på Guds hjælp, at vores vidnesbyrd om Jesus bliver hørt.