Giv dine reaktioner et fast holdepunkt

Livet er fyldt med reaktioner. Vi reagerer på det, vi møder i verden omkring os.

I skrivende stund er der gået en uge, siden Danmark blev »lukket ned« på grund af pandemien med coronavirus. Det giver både ængstelige, frustrerede og ærgerlige reaktioner, men også besindige, eftertænksomme og næstekærlige reaktioner.

Nogle har reageret ved at købe store mængder af toiletpapir og andet, der for dem var vigtigt, og andre har reageret på denne hamstring med vrede og i nogle tilfælde nedladende og hadske udfald. Og så er der nogle, der reagerer konstruktivt ved at påpege det uhensigtsmæssige ved at hamstre og samtidig beroliger med hensyn til forsyningssikkerheden.

Og jeg er overbevist om, at der i de kommende uger vil komme mange reaktioner, der på meget forskellig vis forholder sig til den situation, den enkelte oplever.

Jeg har i flere år beskæftiget mig meget med Israel. Situationen i Israel har i mange år resulteret i følelsesladede, hadske og desperate reaktioner. Desværre er de hadske reaktioner i både handling og ord i overtal. Personligt reagerer jeg ofte med undren og vrede over dem, der vender alle anklager mod Israel og det jødiske folk.

Vi skal også reagere, for der er noget at reagere imod, og sandheden skal have taleret. Men det er vigtigt, at vi bevarer empatien og ser nøden for det enkelte menneske.

Reaktioner er gode, når de drives af det rigtige. Vi har brug for at knytte dem til noget uden for os selv. Gud har givet os en klippe og en grundvold i sit ord, som vi må spejle os i, når vi reagerer. Først og fremmest elsker Gud hvert eneste menneske uden forbehold.

Og når vi læser i Bibelen, kan vi lære, hvordan Gud handler og reagerer, og hvordan Jesus møder mennesker. Det er rammet ind af nogle af Guds kendetegn: sandhed og kærlighed.

Lad os bede om, at Paulus’ ord i brevet til Efeserne, kapitel 4 vers 15, bliver vores virkelighed: »… men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus.«