Gud er trofast – også i de svære tider

Det kan virke så fjernt at tale om Guds trofasthed i svære tider, sådan som Israel nu igen oplever det, efter terrorangrebet 7. oktober. Kan vi virkelig stole på, at Gud stadig holder sine løfter, når hans udvalgte folk endnu en gang må kæmpe, og når hundreder af soldater og civile mister livet?

Ja, Guds trofasthed står fast, og vi skal hjælpe hinanden til at se den på de to måder, Bibelen taler om den på: som løfte og som opfyldelse.

Den nuværende konflikt skriver sig ind i en nærmest uendelig række af vanskelige, ja, umulige situationer i det jødiske folks historie. Slaveri, eksil, fjendtlige hæres angreb, fordrivelse, pogromer og Holocaust. Gennem modgang og menneskelige lidelser har løfterne båret igennem. Det jødiske folk har med rette kunnet bede om og bevare troen på Guds trofasthed, fordi Gud selv har lovet den i sit ord. Disse løfter skinner allerklarest, når der er mørke hele vejen rundt, og alt håb synes ude.

»Når jeg sagde: Min fod vakler, så støttede din trofasthed mig, Herre« (Salme 94,18). Løftet om Guds trofasthed støtter os. Derfor skal vi frimodigt tale om den trofasthed i mørke dage, som de, der nu har ramt Israel. Del den med andre – i Israel og Danmark – så de også kan finde støtte i en svær tid.

Den anden måde, Guds trofasthed viser sig på, er som opfyldelse. Gennem al modgang har Gud jo holdt sit løfte og bevaret sit udvalgte folk. Folkets synd, fjenders anslag og fordrivelse fra det lovede land har ikke ændret ved det, der står fast som en klippe: Gud holder, hvad han lover! Mennesker kan løbe fra det, de har lovet. Det udvalgte folk kan miste troen. Men Gud svigter ikke. Han holder, hvad han har lovet, og fører sine planer til ende.

 

  • Han har opfyldt sit løfte, og sendt Jesus som Messias. En dag vil det jødiske folk tage imod ham.
  • Han har opfyldt sit løfte og givet det jødiske folk deres mistede hjemland. En dag vil det land blive fyldt med fred og blive til velsignelse for hele verden.

 

Lige nu holder vi fast i Guds trofasthed som et løfte. Når vi gør det, og bevarer troen, skal der komme en dag, hvor vi får lov at se opfyldelsen. Under alle forhold kan vi derfor sige som salmisten: »Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid« (Salme 136,1).