Guds ord – vort arvegods

Bibelen 2020 er et rigtig godt projekt. Vi deler Bibelselskabets intention med udgivelsen om at give nye bibellæsere appetit på de spændende historier, som Bibelen er fuld af.

Vi er også klar over, at enhver bibeloversættelse rejser en lang række dilemmaer og kræver nogle skarpe til- og fravalg, når der skal bygges bro imellem en tusindårig gammel tekst og den moderne dansker. Oversættere og sprogkyndige må have et stort råderum i denne type oversættelser til at få grundtekstens betydning frem. I særdeleshed når der som i dette tilfælde ikke er tale om en autoriseret oversættelse.

Når Ordet og Israel alligevel er kritiske over for den første udgave af Bibelen 2020, handler det på ydersiden om, at Bibelselskabet har valgt stort set at udelade eller ændre ordet »Israel« i Det Nye Testamente og tilmed nogle gange i Det Gamle Testamente. På indersiden handler det om, at resultatet på dette punkt – som vi ser det – samlet set ikke bliver til en imødekommelse af læseren, men en ændring af budskabet. Det rører ved noget dybt i os.

Grundtvig skrev i 1817 et enkelt lille vers i anledning af 300-årsjubilæet for Reformationen. Selvom sprogdragten er fra en anden tid, så fornemmer man lidenskaben. Han rammer spot on i forhold til, hvad det er, vi i Ordet og Israel ønsker at være drevet af i vores kritik af Bibelen 2020:

Guds ord det er vort arvegods,
det skal vort afkoms være;
Gud, giv os i vor grav den ros,
vi holdt det højt i ære!
Det er vor hjælp i nød,
vor trøst i liv og død;
o Gud! ihvor det går,
lad dog, mens verden står,
det i vor æt nedarves!
N.F.S. Grundtvig

Vi deler Grundtvigs bekendelse, længsel og bøn. At Guds ord må slå dybe rødder i den danske folkesjæl. Det handler først og sidst om bibelbrug. Det begynder i vore hjem og menigheder – og i vores eget personlige liv. Hertil har vi brug for gode troværdige bibeloversættelser. Både den tekstnære autoriserede og mere frie hverdagsdanske oversættelser.