Guds trofasthed

I 1946 blev Den Danske Karmelbevægelse, som senere ændrede navn til Ordet og Israel, stiftet. Det er 75 år siden, så i år kan vi altså markere og fejre jubilæum for Ordet og Israel.

Det vil vi gøre ved at sætte fokus på en evig sandhed: Guds trofasthed.

Guds trofasthed er overskriften for jubilæumsåret, fordi:

  • Fra begyndelsen har Ordet og Israel haft fokus på Guds trofasthed over for Israels folk. Gud opfylder sine løfter til sit folk. Det ser vi i det jødiske folks hjemkomst til deres eget land. Og flere kommer stadig til. Det er et stort vidnesbyrd for os som kristne, og det giver os tillid til, at Bibelen er Guds levende og sande ord, som er virksomt og gyldigt.
  • Gud har ikke forkastet sit folk. Flertallet i Israels folk delte ikke kirkens tro på, at Jesus er Messias. Men Gud ønsker stadig, at de skal opdage det. Han er trofast mod sine løfter om en vækkelse, hvor Israels folk skal modtage Jesus som Messias. De messianske menigheder vokser og oplever, at mange jøder søger og er åbne over for evangeliet.
  • Både i hjælpearbejdet og tilstedeværelsen i Israel og i ønsket om at være et vidnesbyrd om Jesus for det jødiske folk har Ordet og Israel oplevet Guds trofasthed mod dem, han giver en opgave. Han er nær i både glæder og sorger, smerter, udfordringer og i det, der lykkes.
  • Vi har oplevet Guds trofaste velsignelse af arbejdet i Danmark. Det kan mærkes i bestyrelsen, økonomien, opbakningen og engagementet fra venner og gode relationer til kristne fællesskaber i hele landet.

Vi håber, at vi i løbet af året kan komme ud med vidnesbyrdet om Guds trofasthed til møder rundt i hele Danmark, via magasinet og andre medier og ikke mindst til vores sommerstævne.

Lige nu er der meget, der er usikkert og giver grund til bekymring i både Danmark og rundtomkring i hele verden.

I 75 år har Guds trofasthed været et fast anker for Ordet og Israels arbejde. Det er det stadig – også i et usikkert 2021!