Hvor blev ordentligheden af?

I maj måned fik Israel en samlingsregering – efter det tredje valg på under halvandet år.

På grund af coronakrisen afstod oppositionslederen Benny Gantz fra sit valgløfte om ikke at gå i regering med den siddende premierminister, Benjamin Netanyahu. Der blev lavet en aftale om at dele premierministerposten, så den efter 18 måneder overgår fra Netanyahu til Gantz.

Regeringen har mere end svært ved at samarbejde om de store udfordringer, der ligger lige for. Blandt andet kan de ikke internt blive enige om en finanslov, som er særlig vigtig på grund af den igangværende coronakrise.

Der er daglige omtaler af det dårlige forhold mellem regeringsparterne og daglige demonstrationer mod premierminister Netanyahu – både på grund af krisen og på grund af de sigtelser for korruption og magtmisbrug, der er rejst mod ham.

Samtidig hersker der et dårligt forhold mellem dele af regeringen og retssystemet – altså mellem den lovgivende og den dømmende magt.

Udefra set er der en alvorlig mangel på det, der vel bedst kan sammenfattes i ordet »ordentlighed«.

Man savner i den grad, at politikerne i Israel både handler og samarbejder til gavn for landet og folket frem for at fremme egne interesser.

I Ordet og Israel har vi som en del af vores formål og DNA at vise kærlighed til Israel.

Lykkeligvis er kærligheden ikke afhængig af hverken den politiske situation eller de regerende politikere. Vi elsker Israel, fordi Gud gør det, og fordi vi har modtaget så mange åndelige velsignelser igennem dette folk.

Til gengæld driver kærligheden os til at bede både for folket og landet Israel og for dem, der skal styre og lede landet til enhver tid.

Vi vil opfordre alle Israels venner til at bede sammen med os for ordentlighed og retsindighed i landets ledelse. Lad os bede om, at Israels politiske ledere må være præget af ydmyghed over for magten, indbyrdes respekt og næstekærlighed over for landets befolkning. Bed for Jerusalems fred.