Hvor er presset på Hamas?

Presset på Israel er enormt! Fra præsidenter til demonstranter. Verden over går store folkemængder på gaderne med palæstinensiske flag og ubønhørlige krav til Israel. Regeringsledere, FN-toppen, Røde Kors og mange andre lægger et uhørt stærkt pres på Israel. Israel skal stoppe krigen! Israel skal sørge for nødhjælp! Her og nu!

Noget af presset på Israel er helt berettiget. Det er for eksempel godt, at USA presser Israel til at gribe ind over for voldelige bosættere og kritiserer de højreekstremistiske ministre.

Men hvor er presset på Hamas?

Hamas indledte krigen 7. oktober, men ingen kræver, at Hamas skal nedlægge våbnene.

Hamas tog 250 uskyldige gidsler i en af årtiers værste forbrydelser, men ingen lægger for alvor pres på Hamas for at tvinge organisationen til at frigive dem.

Hamas modtager enorm støtte fra Iran, Qatar og Tyrkiet, men ingen presser disse lande til at få Hamas til at frigive gidslerne og stoppe krigen.

FN og Røde Kors bruger virkelig hårde ord om Israel, men Hamas bliver behandlet med fløjlshandsker. Det virker, som om man er mange for at støde Hamas-terroristerne – en bekymring, man i hvert fald ikke har, når det gælder Israel! Det er, som om Hamas betragtes som små børn, hvis unoder man med et skævt smil beklager, men vælger at leve med. De er jo undertrykte, siger man, og ifølge vor tids politiske korrekthed kan undertrykte per definition ikke gøre noget forkert. Siger ikke selv Bibelen, at de undertrykte altid har ret?!

Nej! Bibelens etik er anderledes. Bibelen kræver, at en dommer altid dømmer retfærdigt uden at vise særhensyn til nogen. Ikke den rige og ikke den fattige! Bibelen stiller etiske krav til alle, både magthaveren og den undertrykte.

Derfor er det dybt forargende, at verden ikke stiller krav til Hamas.

Hvorfor kræver de tusinder af demonstranter med palæstinensiske flag ikke, at Hamas frigiver gidslerne, nedlægger våbnene og stopper tyveriet af nødhjælp fra deres egen befolkning?

Hvorfor er der ikke et langt stærkere internationalt pres på de lande, der forsyner Hamas med penge, våben og moralsk opbakning?

Hvis Hamas frigiver gidslerne og nedlægger våbnene, vil krigen stoppe og lidelserne for både palæstinensere og israelere tage af.

Derfor bør Hamas sættes under pres!