Israels bidrag til vores hverdagsliv med Gud

Bibelundervisning er en af Ordet og Israels vigtigste opgaver. Ikke mindst undervisning i de mange sider af Bibelen, som i mange danske, kristne forsamlinger kun sjældent bliver taget op.

Det gælder for eksempel en hel del af Det Gamle Testamentes historiske beretninger fra Israels historie, mange af Bibelens profetier om Israels fremtid og nogle af de rigtig mange bibelafsnit om de sidste tider og Jesu genkomst.

Bibelundervisning er formålet med de over hundrede møder, som ansatte og frivillige fra Ordet og Israel hvert år holder rigtig mange steder i Danmark. Det er også formålet med 40 unge danskeres ophold på Discipelskolen i Israel hvert år – og med alle de øvrige bibelkurser i Israel. Og det er formålet med de mange bibelske artikler i magasinet og hele det store arkiv af artikler og videoer på hjemmesiden. Og med de bøger, vi udgiver.

Hvorfor er bibelundervisning om Israel så vigtigt? Kan vi ikke bare nøjes med Det Nye Testamentes beretninger om Jesus?

Tja, det mener Gud åbenbart ikke! Det er nemlig ham, der har givet os de rigtig mange sider i Bibelen om Israel. Han mener altså, at vi har brug for disse sider. Han har noget vigtigt, han vil lære os gennem Bibelens mange Israelstekster.

Sagen er, at Gud taler til os gennem beretningerne om Israels fortid og fremtid. Gennem dem advarer han os, opmuntrer os og giver os udholdenhed, trøst og håb (Rom 15,4; 1 Kor 10,11).

Bibelundervisning om Israel er langt, langt mere end teoretisk nørderi for de særligt interesserede. Det er vildt stærke og dybt personlige budskaber fra Gud til os. Det er hjælp til vores hverdagsliv med Gud.

Derfor vil vi varmt opfordre bestyrelser og menighedsledere til at arrangere, at der jævnligt bliver givet bibelundervisning om Israel i deres forsamlinger. Og vi vil lige så varmt opfordre alle Ordet og Israels venner til at gøre en indsats for, at der i alle kristne forsamlinger bliver givet god plads til bibelundervisningen om Israel.

Fordi Gud bruger Israel til at berige vores hverdagsliv med ham!