Løgn skal modsiges

Amnesty International udgav 1. februar en rapport, der ifølge organisationen selv dokumenterer, at Israel har et apartheidsystem.

Betegnelsen apartheid leder først og fremmest tankerne hen på Sydafrika, hvor der fra 1948 til 1994 blev håndhævet en politik med adskillelse af og forskellige rettigheder til forskellige befolkningsgrupper, med udgangspunkt i et uhyggeligt menneskesyn, der nedvurderede sorte og farvedes menneskeværd.

Amnesty International påstår, at Israel systematisk undertrykker og forskelsbehandler de arabiske befolkningsgrupper i Gaza, på Vestbredden og i Israel.

Virkeligheden er, at der i Israel ikke er en racistisk nedvurdering af araberes menneskeværd. Selve kernen i apartheid er fraværende i Israel. Her har arabere de samme rettigheder som jøder, når det gælder både demokrati, uddannelse og adgang til høje embeder. Det er ikke ensbetydende med, at de ikke oplever uretfærdig behandling, men racisme er på ingen måde indlejret i hverken de grundlæggende bestemmelser i uafhængighedserklæringen eller i lovgivningen.

En arabisk minister i Israels regering, som i sig selv er et bevis på, at der ikke er apartheid i Israel, er enig i meget af rapportens indhold, men afviser konklusionen, at Israel er en apartheidstad.

Når det gælder befolkningerne på Vestbredden og i Gaza, er der stor grund til at have sympati med dem. Mange lever under pres og uden demokrati. Men hvem har ansvaret? Selv om den israelske politik undertiden er hårdhændet, ligger en væsentlig del af skylden hos Det Palæstinensiske Selvstyre og Hamas, der står bag korruption og undertrykkelse. Samtidig er Selvstyret og Hamas’ involvering i og støtte til terror mod Israel årsag til, at den palæstinensiske befolkning nogle gange oplever både mistænksomhed og en konsekvent og undertiden unuanceret behandling fra de israelske myndigheder.

Disse betragtninger indgår ikke i Amnesty Internationals vurdering, som i stedet får karakter af en ensidig og usand kritik af Israel.

Her skal der lyde en opfordring til at modsige løgnene, som med stor sandsynlighed vil blive gentaget af andre og ukritisk viderebragt i medierne. Hvis ikke de bliver modsagt, vil mange med tiden godtage dem som sandhed.