Messianske jøder – vigtige for danske kristne!

På bagsiden af dette nummer af magasinet er en vigtig nyhed. Okay, jeg forventer ikke, at den kommer i hverken TV2 Nyhederne eller på forsiden af Jyllands-Posten. Men faktisk mener jeg, at nyheden er vigtigere end en del af de nyheder, danske medier bruger skærm- og spalteplads på!

Nyheden er, at seks forskellige messiansk-jødiske menigheder eller institutioner i disse uger modtager en gave på i alt cirka 390.000 kroner fra kristne i Danmark. (Læs mere på bagsiden!)

Hvorfor er en gave til messianske jøder så vigtig?

Det er der mange rigtig gode grunde til! Lad mig bare nævne fire:

1) Paulus gjorde sig store anstrengelser for, at de hedningekristne menigheder rundtom i middelhavsområdet skulle støtte de Jesus-troende jøder i Israel – og hele folket (se fx Rom 15,25-28; 2 Kor 8-9; ApG 24,17). Med de mange linjer, Paulus bruger på indsamlingen i sine breve, og den lange rejsetid og alt det rejsebøvl, han påtog sig, må det altså have været vigtigt! Paulus begrunder ikke indsamlingen til Jerusalem med de særlige forhold på hans tid, men med Guds frelseshistorie. Derfor gælder det også os i dag. Så kære ikke-jødiske medkristne, Paulus mener, at det er vigtigt, at vi hjælper messianske jøder!

2) Messianske jøder i dag møder modstand på grund af den kristne kirkes alt for lange historie med antisemitisme. Vi kan ikke bortforklare det! Vores kirkehistorie giver dem problemer. Så er det mindste, vi kan gøre, da at hjælpe dem.

3) Messianske jøder i dag giver os håb. De viser os, at Bibelens mange profetier om en stor vækkelse i Israels folk til sidst i verdenshistorien så småt er begyndt at gå i opfyldelse. De sidste 120 år er der måske kommet flere jøder til tro på Jesus end i de foregående 1600 år tilsammen. Det er vildt! Og det giver håb om, at Jesu genkomst nærmer sig, så denne verden snart skal befries fra alt ondt.

4) Messianske jøder deler vi tro med. De er vores familie i åndelig forstand. Og familiemedlemmer, der har brug for det, hjælper man! Simpelthen!

Set i lyset af sagens vigtighed er 390.000 danske kroner jo en lillebitte dråbe i havet. Men dog betydeligt bedre end ingenting. Især hvis pengene bliver ledsaget af forbøn – for de messianske jøder og for Israels folk som helhed!