Rekordår

2020 blev et rekordår for Ordet og Israel. I forhold til 2019 steg gaveindtægterne med 10,4 procent, svarende til 392.720 kroner. Lægger vi coronaindsamlingen i september og oktober til fattige familier i Israel oveni, så bliver resultatet en stigning på 21,4 procent. Hertil kommer, at vi de senere år har haft væsentligt stigende arveindtægter. Arveindtægter indgår i første omgang i en arveudligningspulje, hvorfra vi indtægtsfører en femtedel hvert år i fem år. Efter dette princip har vi i 2020 har vi kunnet indtægtsføre 958.000 kroner. Til sammenligning var overførslen fra arveudligningspuljen i 2015 87.660 kroner!

Vi er fulde af taknemmelighed. I skrivende stund er det endelige punktum for årsregnskabet for 2020 ikke sat. Men vi vil allerede nu gerne sige en STOR og velment TAK til alle Ordet og Israels venner, som har bidraget til dette flotte resultat på indtægtssiden. Vi har både i forbindelse med årsmødet i oktober og senere på året gjort rede for vort øgede gavebehov i 2020 på grund af coronapandemien. Reaktionen er en stor opmuntring til at fortsætte Ordet og Israels kald og tjeneste med frimodighed.

Gode ideer og strategier gør det nemlig ikke alene. Velafviklede aktiviteter med gode evalueringer er heller ikke nok. »Festen« skal så at sige også finansieres. En gang om året gør vi status igennem et årsregnskab. Her viser det sig hvert år, at vi i Ordet og Israel i alt overvejende grad er afhængige af gode venner, som deler kærligheden til Israels folk og land. Det er mennesker i alle aldre, som derfor også gerne vil støtte et arbejde, hvis formål er, »at kristne skal få Bibelens syn på folket Israel, og folket Israel Bibelens syn på Jesus Messias.« Det er det, vi vil. Det er det, vi samler ind til.

2020-regnskabet fylder os i bestyrelsen med både taknemmelighed og ydmyghed i forhold til de samlede gave- og arveindtægter. Vi vil omhyggeligt arbejde for, at vi forvalter det, vi bliver betroet, bedst muligt målt i forhold til vores formål.

Og så siger vi med forundring ordene fra Salme 107, vers 1: »Halleluja. Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid.«