Skru op for forventningen

Den verdenskendte danske filosof Søren Kierkegaard er beklageligvis blevet tillagt en af de mest forvrøvlede sætninger, man kan forestille sig et kristent menneske sige, nemlig denne: Forventningens glæde er den største.

Hvis glæden over selve forventningen er større end glæden over det, der ventes på, er der reelt kun udsigt til skuffelser. Kierkegaard var tværtimod bevidst om, at menneskets eksistens kan blive forvandlet fra fortvivlelse til forventning og håb, fordi alting er muligt for Gud.

Forventning adskiller sig fra håb ved at fokusere på det, der kan beregnes eller i det mindste er sandsynligt. En landmand kan håbe på regn i juli, mens en børnefamilie samtidig håber på solskin til ferien. Men det er først, når meteorologerne har regnet på vejrforholdene for de kommende få dage, at man kan begynde at forvente det ene eller det andet.

I Ordet og Israel har vi forventning til Jesu genkomst. Ja, denne forventning er faktisk en del af vores DNA.

Det betyder, at vi forventer, at han rent faktisk kommer igen. Som troende er vores »nationalitet« og vores borgerskab i himlene, og vi venter på, at Jesus kommer derfra som frelser.

Når han er kommet, kan vi forvente store ting. Spørgsmålet er, hvad der sandsynligvis vil ske efter Jesu genkomst.

Det fortæller Bibelen om flere steder. Apostlen Paulus siger for eksempel, at Jesus »skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme«.

Dertil kommer apostlen Peters ord om, at vi skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når vi kommer frem til troens mål.

Og netop fordi det er uudsigeligt, sætter Johannes’ Åbenbaring ord på det, som ikke skal være mere (for eksempel sorg, død), frem for det, som kommer til at være. Noget, som endnu ligger uden for vores kendskab og forståelse.

Når alle os fra andre stammer og tungemål står sammen med troens folk fra Israel og ser Jesus ansigt til ansigt, er vi i den tilstand, Paulus beskriver sådan: »Da skal jeg kende fuldt ud.«

Hvorfor er det sandsynligt? Fordi vi ved, at Gud altid har holdt sine løfter og gennemført sin plan.

Forvent mere!