Stå op for Israel!

Der er desværre mange tilfælde, hvor der sker en ensidig og negativ behandling af staten Israel:

  • Mange mediers unuancerede fokus på at give Israel skylden for palæstinensernes lidelser
  • Nødhjælpsorganisationers – også danske organisationers – politiske kampagner mod Israel
  • FN-organisationers uretfærdige behandling af Israel
  • Boykotkampagner mod israelske varer og kulturelle begivenheder.

 

Dette er blot nogle få punkter, der hver især kan underbygges med talrige eksempler.

Årsagerne til den negative behandling er forskellige: politisk modstand, nationalt fjendskab, uvidenhed og i nogle tilfælde også antizionisme og antisemitisme.

Der er brug for, at vi går imod denne strøm – at vi »står op for Israel«, altså kæmper for og forsvarer Israels ret til at eksistere og til at få en retfærdig og fair behandling på linje med andre lande i denne verden.

Det kan vi gøre i den offentlige debat og i personlige relationer blandt kollegaer og venner. Når vi kender de historiske og aktuelle fakta, kan vi for eksempel give et sobert modspil, når historier fra medierne bliver drøftet og ofte ukritisk accepteres som fakta. Og glædeligvis er der også mange, der gør det – både enkeltpersoner, politikere og organisationer. Senest har den norske organisation »Med Israel for fred« etableret en dansk afdeling, som vil give saglig og alsidig information om Israel.

Vi kan godt »stå op for Israel« uden at se bort fra palæstinensernes lidelser. Vi kan gøre det uden dermed at legitimere uretfærdigheder og fejl fra de israelske myndigheders side – og den slags bliver også højlydt kritiseret internt i Israel.

Vi skal bevare respekten for dem, der har andre holdninger og sympatier end os selv. Men vi kan ikke lade halve sandheder og hele løgne stå uimodsagt. Det er afgørende at have et sandt grundlag som basis, hvis man vil diskutere, kritisere, respektere og arbejde for forståelse, fred og retfærdighed.

Derfor denne klare opfordring: STÅ OP FOR ISRAEL!