Sund kritik kan skabe sund kærlighed til Israel

Det er mildest talt en kontroversiel regering, der har sat sig for bordenden i Israel: To ministre er kendt for deres fjendtlige syn på arabiske israelere. Vicepremierministeren er dømt for at modtage bestikkelse og fik af samme grund ikke Højesterets godkendelse til at blive indenrigs- og sundhedsminister. Og premierminister Netanyahu selv sidder på anklagebænken for tidligere at have modtaget bestikkelse og misbruge sin magt.             Samtidig vil regeringen give sig selv større indflydelse på valget af højesteretsdommere og ændre Højesterets mulighed for at nedlægge veto mod ny lovgivning, hvis den strider mod Israels basislove.

Det er ikke mærkeligt, hvis den nye regering vækker bekymring hos Israels venner. Hvad svarer man, når man bliver udfordret på sin støtte til Israel? Kan man overhovedet elske Israel, når den siddende regering på flere markante punkter er så kritisabel?

Svaret er heldigvis et klokkeklart ja! Det er både muligt såvel som forsvarligt at elske Israel, uanset hvilken regering der står i spidsen, og uanset hvor kritisabelt denne regering måtte handle!

Det er det af to grunde:

For det første er kærlighed ikke afhængig af, hvordan andre handler. Derfor kan et barn elske den far, der svigtede, og en mor elske den datter, der har valgt en markant anden livsvej. Bibelen vidner også igen og igen om Gud, der elsker sit folk til trods for deres afgudsdyrkelse og åbenlyse oprør mod ham. Ja, det er en grundsten i kristendommen, at Gud elsker syndere!

For det andet er Israel ikke lig med Israels regering! Bibelsk kærlighed til Israel udspringer af Guds kærlighed til folket Israel! Om noget vidner Det Gamle Testamente om, at også gennem tider med afgudsdyrkelse og ugudelighed elsker Gud Israel med en evig kærlighed.

Det gælder også i 2023. Og derfor kan kristne også elske Israel!

Men kærlighed er ikke lig med enighed. Israelsvenner kan godt være israelskritikere. Måske kan en sund kritik virke noget positivt hos den, der modtager den. Og den, der giver den, kan måske få en dybere erkendelse af Guds kærlighed til Israel og til os.