TILLYKKE til Israel

Israel kan i år fejre 70-året for staten Israels uafhængighed.

14. maj 1948 oplæste David Ben-Gurion erklæringen med baggrunden for statens oprettelse og det grundlag, den skulle bygges på.

Set i lyset af folkets og landets historie og på baggrund af FN’s delingsplan fra november 1947 og det kulsorte kapitel i verdenshistorien, som gik forud – Holocaust – var det en helt igennem legitim statsdannelse, der fandt sted.

Men også i et profetisk perspektiv gav oprettelsen god mening: Gud har gennem profeterne givet Israels folk løfter om at komme tilbage landet: »Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land,« står der i Ezekiels Bog 36,24.

Så med verdslig legitimitet og på Guds løfter har Israel nu i 70 år været en selvstændig stat.

I alle årene har de været under pres af krige og konflikter. Modstanden er kommet både fra nabolandene og fra mange andre verden over, som er imod statens oprettelse og eksistens. Meget af modstanden bunder desværre i antisemitisme og antizionisme, hvis mål og midler absolut ikke er legitime.

Derfor har Israel også i dag og måske mere end nogensinde brug for trofaste venner, der vil stå bag en lykønskning og støtteerklæring:

 

»TILLYKKE TIL FOLKET OG LANDET ISRAEL MED DE 70 ÅR.

VI STØTTER JER I JERES RET TIL AT EKSISTERE I TRYGHED OG SIKKERHED I JERES EGET LAND.

VI GLÆDER OS OVER JER OG SAMMEN MED JER OVER JERES DEJLIGE LAND.

VI ØNSKER GUDS FRED OG GLÆDE FOR ALLE I ISRAEL.«

Som kristne har vi også det store ønske og vil stå i tjeneste for, at alle i Israel må opleve den fred og glæde i hjertet, som kun fås hos den Gud, der har åbenbaret sig gennem sin søn, Jesus Messias – og vi venter på den dag, det sker. Og vi venter på, at han en dag skal komme igen i herlighed.