Troen forener

Ved Ordet og Israels sommerstævne i begyndelsen af juli havde vi i år fornøjelsen af at have besøg af Shmuel Aweida. Der er ikke mange som ham. En arabisk kristen, som på 25. år er præst i en stor messianske menighed – og en arabisk kristen, som både elsker Jesus og har et aktivt og positivt syn på profetierne til Israel.

Blandt de arabiske kristne har der de seneste år været »en bevægelse væk fra troen på profetierne. Det bliver mere erstatningsteologisk og antiisraelsk,« fortæller Shmuel Aweida i artiklen på side 5. Erstatningsteologien er i kort form den vranglære, som siger, at Israel har udspillet sin rolle i frelseshistorien og er blevet erstattet af kirken. Shmuel Aweida advarede i denne forbindelse stærkt mod den påvirkning, som kommer fra institutionen »Betlehem Bible College«, hvor også en del fra Danmark søger inspiration.

Kløften mellem mange messianske jøder og de evangeliske kristne arabere, der ligger på linje med Betlehem Bible College, bliver i disse år dybere og dybere. Men samtidig vokser fællesskabet markant mellem messianske jøder og de evangeliske kristne arabere, der lægger sig op ad linjen på »Israel College of the Bible«, som vi i Ordet og Israel har støttet igennem mange år.

Dette må påvirke os på i hvert fald tre måder. 

For det første bør bibeltro kristne i Danmark være opmærksomme på, at der i disse år sker en udvikling, hvor troen på Guds løfter til Israels folk og land kommer under stadig større pres fra arabiske kristne med et negativt syn på Israel. Der er brug for, at vi står fast både på troen på Israels fortsatte plads i Guds frelsesplan og på vores kærlighed til Israels folk. Det er ikke et perifert spørgsmål for troen.

For det andet bør vi være udholdende i vores bøn om Jerusalems fred. Det omfatter forbøn for både de messianske jøder og de evangeliske kristne arabere i Israel, i Gaza, på Vestbredden og i de arabiske lande.

For det tredje har vi grund til at glæde os over, at troen forener – både jøder, arabere og danskere. Hvor troen retter sig mod Kristus alene, på basis af Skriften alene – da er vi allerede forbundet af et usynligt bånd af kærlighed på trods af alle forskelle.

Vi har samme far – og snart skal vi se ham!

 

Læs mere

Her er links til to artikler om forholdet mellem messianske jøder og arabiske kristne. Og om den »bevægelse væk fra troen på profetierne«, som Shmuel Aweida taler om.

  • Artikel af Ole Andersen: ordetogisrael.dk/messianske-joeder/1
  • Blogindlæg af Morten Vartdal: mortenvartdal.wordpress.com