Vi kan ikke lade være

I Ordet og Israel har vi igen sat gang i en ekstraordinær indsamling uden for det vedtagne budget. Vi gjorde det i 2020 for at hjælpe særligt udsatte familier i Israel for følge af coronapandemiens hærgen. Nu gør vi det igen. Vi gør det af i hvert fald fem gode grunde.

For det første fordi Ruslands brutale fremfærd i Ukraine har skabt et akut behov for hjælp. De daglige rapportager i medierne lader ingen tvivl tilbage. De menneskelige konsekvenser af krigen i form af smerte og lidelse er langt ud over, hvad vi kan rumme og forstå.

For det andet gør vi det, fordi vi kan. På trods af al mulig usikkerhed og stigende priser også her i Danmark, så har langt de fleste af os overordentlig god mulighed for at for at give en god og rundhåndet gave – endda uden at vi skal give afkald på noget væsentligt. For det tredje gør vi det, fordi har gode troværdige samarbejdspartnere, som kan sikre, at gaven når helt derud, hvor krigens (for os) uoverskuelige konsekvenser mærkes på krop og sjæl. Som det fremgår af artiklen på side 3, så er hjælpearbejdet allerede i gang.

For det fjerde gør vi det, fordi vi selv har mødt barmhjertighed. Jesus blev »fattig skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom«, skriver apostlen Paulus i 1 Kor 8,9. De menneskelige konsekvenser af syndefaldet er fuldstændig uoverskuelige for os, men Gud greb ind. I sin store barmhjertighed gav han afkald på sin enbårne søn for vor skyld. Det kalder på vore gensvar.

For det femte gør vi det, fordi vi står i en særlig gæld til det jødiske folk. Lige som menighederne i Akaja og Makedonien samlede ind (Rom 15,26-27), har vi besluttet at samle en gave ind til jøder i Ukraine og jødiske flygtning via Keren Hayesod og messianske jøder i Ukraine og messiansk-jødiske flygtninge via Israel College of the Bible – for når vi som hedninger har fået del i deres åndelige goder, skylder vi også at hjælpe dem med materielle goder.

Tak for en god og rundhåndet gave!