Vigtigt signal fra Danmark

Danmark har ved sin indtræden i FN’s Menneskerettighedsråd (UNHRC) markeret sig med en linje, der går imod en automatisk kritik Israel. Det er en glædelig udvikling og et vigtigt signal, der kan trække andre lande i samme retning.

Det er i sig selv et paradoks, at en række af de lande, der er repræsenteret i UNHRC, er langt fra at overholde basale rettigheder i forhold til deres egne befolkninger – og bruger rådet til at holde hånden over dem selv og hinanden.

Og det er mere end svært at forstå, at UNHRC ikke en eneste gang har kritiseret lande som Saudi-Arabien, Kina, Rusland og Tyrkiet for deres manglende overholdelse af menneskerettighederne.

Samtidig er Israel gang på gang blevet mødt med resolutioner fra UNHRC. De fleste resolutioner er i bedste fald overdrevne i deres kritik af Israel, og i mange tilfælde undlader de at kritisere de organisationer, der begår terror mod Israel og i mange tilfælde ser stort på menneskerettighederne hos deres egne befolkninger. Tilmed er Israel det eneste land i verden, der fast er på rådets dagsorden – et punkt, der udelukkende bruges til at fordømme Israel.

Det er derfor et meget vigtigt signal fra Danmarks side, at Danmark ved sit første møde i UNHRC i marts stemte imod resolutionerne imod Israel under det faste punkt på dagsordenen for at protestere imod den ensidige og uproportionale kritik af Israel og det faktum, at UNHRC har kritik af Israel som fast punkt på dagsordenen.

Danmark kan ikke umiddelbart forhindre, at resolutionerne mod Israel bliver stemt igennem, men vi kan påvirke andre lande (især EU-lande) til at ændre fokus og arbejde frem mod:

  • at kritik af Israel i UNHRC bliver rimelig og i rette proportioner – og ikke sker per automatik
  • at UNHRC får fokus på alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne i andre lande
  • at der kommer fokus på forfulgte kristne og rækkes en hjælp til denne store gruppe.

Tak til Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen, for at stå fast på sin holdning og bidrage til en positiv ændring af fokus i FN’s Menneskerettighedsråd – ikke mindst blandt EU-landene.

Vi håber, at Danmark vil fortsætte denne linje.