Svar på argumenter 3: Hvad siger Jesus om omskæring?

I en lille artikelserie svarer Ordet og Israels bibelunderviser Morten Vartdal på nogle af de argumenter imod omskæring, som han har mødt hos kristne, der argumenterer med udgangspunkt i Bibelen og deres kristne overbevisning.

Her giver han et modsvar til dette argument:

Argument 3: Jesus siger, at omskæring ikke er nødvendig

Svar:

Det er ikke korrekt. Ingen steder i evangelierne taler Jesus imod omskæring. Hvis Jesus skulle have talt imod omskæring, så ville han helt sikkert have oplevet voldsom modstand. Nok oplevede Jesus modstand, men det var ikke pga. omskæring. Heller ikke blandt jøder i dag findes denne indvending mod Jesus. Det er ret bemærkelsesværdigt, fordi omskæring for jøder er ekstrem vigtigt, og det ville derfor være helt oplagt for dem at fremhæve Jesu modstand mod omskæring blandt de utrolig mange indvendinger mod ham.

Det kan være, at modstandere af omskæring, der henviser til Jesus, forveksler ham med Paulus, idet han siger, at omskæring ikke er nødvendig (se svar på indvending 1 om Paulus forhold til omskæring). Det kan også være, at de faktisk mener, at Jesus på en eller anden måde gør op med loven om omskæring, selvom han ikke direkte henviser til omskæring. Derfor skal vi kort se på, hvad Jesus sagde om loven:

"Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget. For jeg siger jer: 'Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.'" (Matt 5,17-20 – en del af Bjergprædikenen kap. 5-7)

Flere ting kunne fremhæves, men det er især vigtigt at forstå, at Jesus ikke kom for at ændre loven og profeterne. Derimod sagde han, at han kom for at opfylde. I Bjergprædikenen tager Jesus fat på undervisning om loven – ikke for at modsige den, men for at forstå den på et dybere niveau. Så når loven fx siger, at man ikke må myrde en anden person, så understreger Jesus, at det bud også gælder enhver, som i sit hjerte ønsker en andens død. Også lovens dybere niveau opfyldte Jesus.

Når det gælder påstanden om, at Jesus siger, at omskæring ikke er nødvendig, så er der ingen tvivl om, at Jesus hverken talte imod omskæring eller imod loven som helhed.