Svar på argumenter 2: Omskæring og evangeliet

I en lille artikelserie svarer Ordet og Israels bibelunderviser Morten Vartdal på nogle af de argumenter imod omskæring, som han har mødt hos kristne, der argumenterer med udgangspunkt i Bibelen og deres kristne overbevisning.

Her giver han et modsvar til dette argument:

Argument 2: Omskæring er imod evangeliet

Svar:

Ja og nej. Ja, omskæring er imod evangeliet, hvis det udføres for at have noget at være stolt af overfor Gud. Nej, omskæring er ikke imod evangeliet, hvis det udføres af jøder for at tilkendegive deres etniske tilhørsforhold.

Hvis omskæring er imod evangeliet, så må det betyde, at evangeliet ikke findes i GT, eller også må det betyde, at evangeliet ifølge NT ikke kan forenes med omskæring. Spørgsmålet er, hvad evangeliet egentlig er.

Ordet evangelium betyder ”godt budskab”. I NT bliver evangeliet gentagne gange knyttet til Guds rige, Jesus og hans opstandelse, Guds nåde, frelse, rigdom (ikke materiel rigdom) og håb. Ja, selv Guds dom over mennesker kaldes for et evangelium (Åb 14,6-8). Evangeliet ligger i forlængelse af hele GT’s historie om menneskers behov for frelse fra synd og Guds vrede over verden. Gentagne gange forkynder GT de gode nyheder om Guds rige, Messias’ gerninger og Guds nåde. Kort sagt handler evangeliet om, at vi mennesker er uretfærdige og har brug for Guds retfærdighed. Og denne retfærdighed kan vi ikke gøre os fortjent til, men vi har brug for Messias. Derfor gør NT det fuldstændig klart, at evangeliet har sit centrum i Jesus Kristus (Messias).

Spørgsmålet er så, hvordan man får del i dette evangelium. Paulus svarer på det spørgsmål ved at pege på Abrahams tro og omskæring (Rom 4). Sagen er, at Abraham blev regnet som retfærdig pga. sin tro på Gud, inden han blev omskåret. På den måde er Abraham troens forbillede og kaldes for troens fader til både omskårne og uomskårne, der har samme tro som ham. At mennesker fra alle folkeslag gøres retfærdige og velsignes ved at have samme tro som Abraham, kalder Paulus for et evangelium (Gal 3,8).

Er omskæring imod evangeliet? Nej, for Abraham blev erklæret retfærdig, inden han blev omskåret, for at han ikke skulle have noget at være stolt af overfor Gud. Omskæringen tjente et helt andet formål. Hvis nogen derimod mener, at omskæringen er en nødvendighed for at høre Gud til, så bliver evangeliet forvrænget (Gal 1,7), og så kan man nå til den fejlslutning, at omskæring er imod evangeliet (Gal 6,11ff).

Hvis omskæring i sig selv er imod evangeliet, så burde Jesus og apostlene have proklameret dette i deres omvendelsestaler og forkyndelse af evangeliet. Det gjorde de ikke.