Bør religiøs omskæring forbydes? Her er holdningerne

I november 2018 blev et borgerforslag fra Intact Denmark debatteret i folketingssalen efter at have fået 50.000 underskrifter. Her blev det klart, at det med al sandsynlighed ikke får flertal, når der efter yderligere drøftelser skal stemmes i første del af 2019.

Forslaget går kort fortalt ud på, at man »indfører en kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring, som ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager«. At forslaget er kønsneutralt, betyder, at omskæring af piger, der er fyldt 18, tillades. Netop derfor stemmer mange partier imod – selvom de faktisk grundlæggende er kritiske over for omskæring af raske drenge.

 

Det siger politikerne

Ved førstebehandlingen af Intact Denmarks borgerforslag i november sagde partiernes sundhedsordførere blandt andet:

  • Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiet: »Vi [er] som Socialdemokrati modstandere af omskæring af mindreårige, medmindre der er en medicinsk begrundelse. (…) Men hvis vores samfund forbyder omskæring af personer under 18 år, så risikerer vi, at omskæring stadig vil finde sted, men vil finde sted i det skjulte. (S støtter ikke forslaget)
  • Liselott Blixt, Dansk Folkeparti: »Vi forstår til fulde den modstand, der er mod at omskære børn. Derfor vil jeg også slå fast, at vi er imod, at man skærer i raske børn. Men som forslaget er fremsat, vil det ikke blot forhindre, at man omskærer børn, men man vil derved også gøre det lovligt at omskære kvinder efter det 18. år, hvilket i dag er ulovligt. (DF støtter ikke forslaget)
  • Jane Heitmann, Venstre: »En aldersgrænse på 18 år for drenge vil betyde, at troende jøder og muslimer kun vil kunne blive omskåret lovligt, når de er fyldt 18 år. Ifølge lægevidenskaben betyder omskæring senere i livet oftere komplikationer, og en aldersgrænse kan med andre ord risikere at føre til, at mænd, der lader sig omskære, vil få flere komplikationer, end de ellers ville have gjort, hvis de blev omskåret som børn.« (V støtter ikke forslaget)
  • Stine Brix, Enhedslisten: »Vi har en vedtagelse fra vores årsmøde i 2008, som helt klart siger, at religiøst og kulturelt betingede kirurgiske indgreb er et valg, som den enkelte selv må træffe.« (EL vil fremsætte ændringsforslag)
  • Pernille Schnoor, Alternativet: »Alle religioner indeholder ritualer, og vi kan ikke se bort fra, at omskæring er en del af en vigtig rituel praksis i jødedommen og blandt muslimer. (…) Som mor til to drenge hælder jeg til at tænke på barnets tarv først, men hvis jeg skal gøre et forsøg på at respektere alle, også de voksne, som har en anden kulturel baggrund end mig, så hælder jeg måske til en model, som de har i Norge, hvor omskæring skal ske på et hospital.« (ALT fritstiller sine medlemmer)
  • Kirsten Andersen, SF: »Det gør selvfølgelig stort indtryk på mig, når en jødisk kvinde udtaler, at hun hidtil har set sig selv som dansker med jødisk baggrund, men at debatten om omskæring betyder, at hun nu ser sig selv som jøde, der bor i et land, som ikke respekterer hende og hendes tro. Men i SF vil vi altid vælge barnets perspektiv.« (SF vil stille ændringsforslag)
  • Liberal Alliance og Konservative har fritstillet sine medlemmer. Radikale Venstre er imod forslaget, men er også imod religiøs omskæring.