Arabiske israelere bliver bedre og bedre uddannet

Flere og flere arabiske israelere bliver indskrevet på uddannelser op gennem hele det israelske uddannelsessystem. Det betyder, at den store forskel mellem henholdsvis jødiske og arabiske israelere er blevet markant mindre. Resultaterne kommer fra en uafhængig rapport fra Taub Center for Social Policy Studies, som blev offentliggjort onsdag.

Den største fremgang består i, at flere arabiske israelere bliver indskrevet på uddannelser, og at flere består high school, som svarer til det danske gymnasium. Samtidig er der ikke længere så stor forskel på testresultaterne, når man sammenligner jødiske og arabiske elever.

Ser man på udviklingen fra 1990, så er andelen af arabiske israelere, som kommer i skole, steget fra blot 63 procent til hele 93 procent. Der er dog stadig stor forskel på, hvor lang en uddannelse eleverne tager. Kun 36 procent af de arabiske israelere mellem 25 og 34 år har mere end 13 års skolegang, mens det samme gælder 72 procent af jøderne i samme aldersgruppe.

Rapporten viser også, at der faktisk er en større andel af de arabiske lærere, som har en universitetsgrad, sammenlignet med de jødiske lærere – dette gælder i hele skolesystemet.

Ifølge en af personerne bag rapporten skyldes fremgangen med hensyn til de arabiske borgeres uddannelsesniveau både, at regeringen har gjort nogle tiltag som for eksempel at reducere antallet af elever i klasserne, og at der er sket en forandring i det arabiske samfund.

Socioøkonomiske forhold forklarer en del

Hvis man tager de socioøkonomiske forhold i betragtning, er forskellen endnu mindre. Det vil sige, hvis man kun sammenligner elever fra samme samfundslag. De arabiske israelere udgør cirka en femtedel af Israels 8 millioner borgere – men udgør samtidig lidt mere end halvdelen af de fattige familier i landet. Araberne er med andre ord mere fattige og har derfor dårligere forudsætninger for at klare sig godt i skolen. Denne faktor forklarer for en stor dels vedkommende den forskel, som altså stadig findes.

På folkeskoleniveau går mange børn på enten jødiske eller arabiske skoler. Men længere oppe i uddannelsessystemet er der ikke den samme opdeling. Derfor kan det være rigtig positivt for det generelle forhold mellem jøder og arabere i Israel, hvis flere arabere ender på universitetet og her får jødiske venner.

Med hensyn til det generelle uddannelsesniveau i Israel viste en PISA-undersøgelse sidste år, at Israel de seneste år er røget ned af den internationale rangliste, når det gælder resultater i matematik og andre naturvidenskabelige fag.