Rabbiner med »bibelsk journalistik« henvendt til kristne zionister

Da rabbineren Naphtali Weisz mødte en kristen kvinde, som ønskede at støtte Israel ved at investere i israelske obligationer, fik han øjnene op for den fælles forståelse, der er mellem mange religiøse jøder og nogle evangeliske kristne. Nemlig den opfattelse, at oprettelsen af staten Israel og jødernes hjemkomst til det lovede land er en opfyldelse af de bibelske profetier og det, som han kalder »the redemptive proces« – den forløsende proces, eller frelsesplanen om man vil.

»Da staten Israel blev genetableret i 1948, og da den mirakuløse Seksdageskrig fandt sted, blev det tydeligt, at profetierne, som står i Toraen, var i gang med at blive opfyldt,« siger Weisz til Times of Israel. På samme måde ser han eksempelvis plantningen af træer i Israel, som blandt andet Jewish National Fund står for, som en opfyldelse af profetierne om frugtbarhed.

 
Rabbineren Naphtali Weisz ser jødernes hjemkomst til staten Israel som en del af opfyldelsen af de gammeltestamentlige profetier.

Bibelsk journalistik

Da Weisz i 2011 flyttede fra USA til Israel, etablerede han mediefirmaet Israel365, som blandt andet driver hjemmesiden breakingisraelnews.com.

Det er en hjemmeside med nyheder fra Israel – men alligevel ikke nogen helt almindelig nyhedsside. Mens det religiøse jødiske samfund har mange nyhedsmedier – ligesom der findes kristne nyhedsmedier – skiller Breaking Israel News sig ud ved åbenlyst at forbinde nyhederne med de bibelske (gammeltestamentlig) profetier. »Vi beskæftiger os med en ny genre kaldet bibelsk journalistik. Det jødiske perspektiv er meget rigt,« fortæller rabbineren, der i dag har 15 personer ansat på Israel365.

Hjemmesiden har ikke kun jøder som målgruppe, men også evangeliske kristne. Faktisk ser Weisz også forbindelsen til de kristne som en profetisk opfyldelse. »Der er mange passager i Tanak, der handler om, at ikke-jøder skal få øjnene op for Israels sande rolle,« siger han.

Delte meninger

At nyhedsmediet så direkte forbinder aktuelle nyheder med gamle bibelske profetier, har medført både positive reaktioner og skeptiske miner. Ifølge Weisz er reaktionerne fra det jødiske samfund blandede, men han har modtaget støtte fra både ultraortodokse jøder, moderne ortodokse jøder og sekulære jøder.

David Parsons, som er talsmand for Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem, advarer mod den sensationspolitik, som den profetiske vinkel kan skabe. »Det kan udvikle sig til sådan en gætteleg med hensyn til, hvad der sker i fremtiden, og her prøver vi at være forsigtige.« Samtidig er han enig med Weisz i, at man må have tillid til Guds ord og også prøve at forstå nyhederne i lyset af det ord. Ved at ignorere det profetiske perspektiv misser man ifølge Parsons »historien vingesus«.

 

Nyhed om honningbier

Går man ind på breakingisraelnews.com, kan man eksempelvis læse en nyhed om, at antallet af honningbier i USA og Europa er blevet mindre og mindre de seneste år, mens det modsatte er gældende i Israel. Det er blevet til en nyhed med overskriften »Honningbier er et instrument til at bringe forløsning til Israel«. I nyheden peges der på tal, som viser, at Israel i modsætning til rigtig mange lande har fået flere honningbier de seneste år. Det beskrives også, at honningbierne ikke kun giver honning – og dermed er en opfyldelse af løftet om et land med mælk og honning – men at de også er centrale for, at rigtig mange afgrøder kan have gode betingelser, for eksempel æbler og mandler. Med andre ord: Bierne er meget vigtige for, at Israel kan blomstre, som profetierne siger, det vil ske.

Denne udvikling i Israel, fortælles det, er bemærkelsesværdig, fordi man i Israel bruger de samme pesticider, som i de øvrige lande har forårsaget skade på bistaderne og dermed har reduceret antallet af bier.

Hjemmesiden fortæller også om storpolitiske og naturmæssige begivenheder, som ifølge de »bibelske journalister« kan forbindes til profetierne. For eksempel orkanerne Harvey og Irma samt Nordkoreas missilaffyringer.

 

Tilfældigheder?

Man skal selvfølgelig, som David Parsons siger, være forsigtig med at kaste sig ud i en gætteleg om, hvad der er en opfyldelse af hvad. Ikke desto mindre sker der mange tankevækkende og bemærkelsesværdige ting i Israel, når man ser begivenhederne i lyset af de bibelske profetier. Efter to tusind år uden selvstændighed fik jøderne igen deres eget hjemland i form af staten Israel – for blot knap 70 år siden. Siden da er jøder i stort antal vendt hjem til deres forfædres gamle land, og i dag bor cirka halvdelen af verdens jøder i Israel.

Man kan ikke benægte, hvad der står i de bibelske profetier. Man kan heller ikke benægte staten Israels eksistens og jødernes hjemkomst. Men man kan selvfølgelig godt være af den opfattelse, at de to ting ikke har noget med hinanden at gøre. I Ordet og Israel er vi dog af den overbevisning, at jødernes hjemkomst til Israel – set i et profetisk perspektiv – ikke er helt tilfældig.