Tidligere sikkerhedsrådgiver: Stop krigen i bytte for gidsler og ret fokus mod Hizbollah

Efter mere end et halvt års krig er det endnu ikke lykkedes Israel at opnå de to mål, man satte efter 7. oktober: at bekæmpe Hamas som magtfaktor og militær trussel i Gaza og at få gidslerne hjem.

Israel siger ganske vist, at 80 procent af Hamas’ militære formåen er bekæmpet. Og i november blev 105 af de lidt mere end 250 gidsler løsladt i forbindelse med en våbenhvileaftale. Men i det store og hele havde Israel håbet på og forventet større resultater på nuværende tidspunkt. Og udsigten til et større gennembrud er ikke så positiv, selvom det nu forlyder, at USA muligvis har givet sin accept til en israelsk landoffensiv i Rafah, hvor de sidste fungerende Hamas-bataljoner befinder sig. Det forlyder, at USA accepterer dette, hvis Israel undlader at gengælde Irans angreb natten til 14. april.

 

Tidligere national sikkerhedsrådgiver: Israel har begået strategiske fejl

Når israelerne har tændt for deres nyhedsudsendelser det sidste halve år har de ikke kunnet undgå at støde på Giora Eiland, som er tidligere chef for Israels Nationale Sikkerhedsråd. Han er en hyppigt anvendt ekspert, og han har været ganske kritisk over for regeringens håndtering.

I et dybdegående interview til chefredaktør David Horovitz fra The Times of Israel giver Eiland sit syn på de fejl, han mener, der er begået. Han giver også sit bud på, hvad Israel bør gøre nu.

Når det gælder situationen i Gaza, siger Eiland, at regeringen tager fejl, når den vurderer, at det udelukkende er militært pres på Hamas, der kan føre til opnåelsen af de to mål. I stedet skulle Israel ifølge Eiland have givet et tydeligere svar på spørgsmålet om, hvad der skal ske i Gaza efter krigen. Og det svar skulle have været, at »hverken Hamas eller Israel« skal styre Gaza, og at man er åben for at forhandle om alle andre muligheder, også Det Palæstinensiske Selvstyre. »Det ville have skabt ægte pres på Sinwar (Hamas’ leder i Gaza, red.)« siger Eiland.

Dernæst skulle man ikke have fremstillet Hamas som værende lig med Islamisk Stat. For ifølge Eiland minder Hamas og Gaza mere om »1930’ernes Tyskland, hvor et ekstremistisk parti vandt et valg med støtte fra en stor del af befolkningen (…). Det, som skete 7. oktober, var, at staten Gaza gik i krig med staten Israel. Og staten Gaza har svagheder. De har ikke nok brændstof, mad og vand. Man kan indføre en legitim boykot af den stat, indtil staten løslader alle gidsler.«

Ud over at Hamas har et militær, er Hamas også regering i Gaza, og de vandt det seneste palæstinensiske valg i 2006. Meningsmålinger efter 7. oktober viser, at Hamas fortsat har stor opbakning blandt Gazas befolkning – også til terrorangrebet mod Israel, hvor 1.200 mennesker blev dræbt.

 

Tilbyd afslutning af krigen for løsladelse af gidsler

Det næste spørgsmål, Eiland forholder sig til, handler om Israels muligheder nu og her. Han tror ikke på en ny våbenhvileaftale, fordi Hamas ikke har nogen grund til at sige ja til sådan en, efter at det internationale pres på Israel er vokset. Han har også svært ved at se for sig, at et øget militært pres og en offensiv i Rafah vil bringe gidslerne hjem. I stedet foreslår han en løsning, hvor Israel tilbyder at afslutte krigen uden at have bekæmpet Hamas helt:

»Jeg anbefaler, at vi siger, at vi er villige til at afslutte krigen og i sidste fase af den proces trække alle tropper ud. På en betingelse: At alle gidsler løslades. Det er ikke sikkert, Sinwar vil acceptere det, men der er en god chance for det,« siger han. Grunden til, at en sådan aftale er værd at overveje, er, at Hamas langt hen ad vejen allerede er bekæmpet.

 

Pres Hamas ud efter krigens afslutning

Israel kan i forlængelse af en sådan aftale kræve, at genopbygningen af Gaza først vil komme i gang, når Hamas ikke længere er i kontrol. »Vi ville have en situation, hvor Hamas har mistet 80 procent af sin militære styrke. Gaza vil være i ruiner. Qatar vil ikke kunne finansiere genopbygningen (hvis Israel får opbakning til kravet om, at genopbygningen først kan begynde, når Hamas er væk, red.). Og hvis der så samtidig er et alternativt lederskab med Det Palæstinensiske Selvstyre og Egypten, så kan Hamas meget vel falde,« lyder det fra Eiland.

»Det er ikke en total sejr, men hvis Israel får alle levende gidsler ud, og 80 procent af Hamas er udslettet, inklusive tunneller, våbenproduktion og soldater, så kan man sige, at der ikke længere er en militær trussel fra Gaza,« lyder vurderingen.

Her kan det tilføjes, at skulle Hamas sige nej til sådan en aftale, så vil det sandsynligvis øge den internationale opbakning til, at Israel fortsætter krigen mod Hamas – også i Rafah.

 

Hizbollah: Diplomatisk løsning eller krig

Når vi så vender blikket mod det nordlige Israel, hvor Hizbollah fortsætter med at angribe Israel, og hvorfra mindst 60.000 israelere stadig er evakueret, så har Eiland også et bud på en vej frem.

Først, siger han, skal krigen i Gaza afsluttes, for så er der en chance for, at Hizbollah vil gå med til en våbenhvile. Hizbollahs primære grund til at angribe Israel er nemlig, at de på den måde vil vise støtte til Hamas i krigen. Dernæst kan Israel give dem valget mellem våbenhvile og krig.

Han foreslår, at Israel melder ud, at alle de borgere, der nu er evakueret, vil vende tilbage til deres hjem 1. september, og at hverdagen vil vende tilbage, at skolerne vil genåbne osv. I tiden indtil da vil man så forsøge at få USA, Frankrig, Saudi-Arabien og andre til at lægge pres på Libanon for at få dem til at tvinge Hizbollah til at afslutte krigen. Det skulle ske med en trussel fra Israel om, at hvis ikke Hizbollah trækker sig, så vil Israel indlede en større krig mod Hizbollah, som også vil få alvorlige konsekvenser for Libanon. For som Eiland siger: »Hvis Gaza-krigen er slut, så kan man få større legitimitet til at handle i Libanon (hvis Hizbollah fortsætter sine angreb, red.).«

 

Eilands plan

Den plan, som Eiland altså foreslår Israels regering, kan sammenfattes sådan her:

1: Afslut krigen i Gaza
Krigen i Gaza skal afsluttes. Enten ved at Hamas går med til at løslade alle gidsler, og at Israel så trækker sig helt ud af Gaza (og efterfølgende forsøger at presse Hamas helt ud gennem økonomisk blokade). Eller – hvis Hamas afviser – ved at gå ind i Rafah (selvom det næppe vil føre til befrielse af gidsler).

2: Læg pres på Hizbollah
Gaza-krigens afslutning vil øge sandsynligheden for, at Hizbollah vil standse sine angreb på Israel. Hvis de imidlertid ikke vil det (trods internationalt pres, som man kan forvente, når Gaza-krigen er slut), så må man tagen sagen i egne hænder og indlede en stor krig med Hizbollah.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har gang på gang sagt, at kun "total sejr" er acceptabelt for Israel. Med det mener han, at Hamas bekæmpes fuldstændig som militær trussel. Det mål kan man ikke være sikker på at nå, hvis man følger Eilands plan.