USA vil overtale EU til at fordømme Hamas

Hamas står på EU’s liste over terrororganisationer. Alligevel har de europæiske lande ikke formået aktivt og samlet at fordømme Hamas, når der for eksempel er blevet affyret raketter mod civile israelere, som det skete for nylig, da over 400 raketter landede i Israel inden for et døgn. Tværtimod har de europæiske lande stemt for mange resolutioner, der fordømmer Israel, som Hamas ønsker at udslette.

Men nu forsøger USA – sammen med Israel – at få de europæiske lande til at stemme for en resolution i FN’s Generalforsamling, som fordømmer Hamas’ angreb mod civile israelere. Det forventes, at resolutionen vil komme til afstemning fredag eller mandag.

Skulle det lykkes at få flertal, vil det være første gang, Generalforsamlingen fordømmer Hamas for at angribe civile israelere. Det vil derfor i så fald være en meget stor sejr for Israel og USA.

 

Hamasleder raser mod resolution

Ismail Haniyeh, som er leder af Hamas, har sendt et brev til Generalforsamlingens præsident samt medlemslandene. Her påstår han, at resolutionen er et forsøg på at ”delegitimere den palæstinensiske modstand”. I brevet står også, at resolutionen giver ”moralsk opbakning til den israelske besættelse”, som ifølge Haniyeh har varet ”mere end syv årtier”. Dermed mener han, at hele staten Israel er en besættelse – ikke kun de områder, som Israel tog kontrol med efter Seksdageskrigen i 1967.

Dette er i overensstemmelse med Hamas’ erklærede mål om at ”befri Palæstina fra floden til havet”, som er den formulering, der ofte bruges af folk, som slet ikke mener, at Israel har ret til at eksistere.

Som om det ikke var nok, anklager Haniyeh i brevet Israel for at overtræde international lov med henvisning til det første tillæg til Genevekonventionen (protokol 1). Her står der, at Genevekonventionen også gælder folk, som kæmper mod ”kolonialistisk herredømme, fremmed besættelse og racistiske regimer”. Ifølge Hamas og den palæstinensiske nationalfortælling passer Israel på alle tre kategorier. Og derfor mener Hamas åbenbart, at deres mange raketter mod civile israelere er legitimt ifølge Genevekonventionen.

Men Israel er hverken kolonialistisk, fremmed eller racistisk, hvis man spørger for eksempel Israels FN-ambassadør, Danny Danon, der har meget lidt til over for brevet. ”At Hamas søger hjælp hos FN, svarer til, at en massemorder søger hjælp hos politiet,” sagde han.

 
Danny Danon og Nikki Haley - hhv. Israels og USA's FN-ambassadør. (Foto: USA' Ambassade i Israel)

Diskuterer formuleringer

Meldingerne fra nogle af de europæiske lande er, at man er uenig i nogle formuleringer i det amerikanske udspil – angiveligt formuleringer vedrørende en tostatsløsning. Disse formuleringer bliver der så arbejdet på lige nu, så man forhåbentlig kan blive enig om en tekst, som stadig fordømmer Hamas i klare vendinger.

Selv hvis resolutionen ikke bliver vedtaget, har arbejdet ifølge Danny Danon tjent et godt formål. Det har nemlig tvunget de europæiske lande til at forhold sig aktivt til Hamas. Og for nogles vedkommende har det måske været med til at tydeliggøre, hvem og hvad Hamas er.

 

Mindes delingsplan på solidaritetsdag – for palæstinenserne

Samtidig med de diplomatiske anstrengelser markerer FN i dag den årlige ”Internationale Dag for Solidaritet med Palæstinenserne”. I den anledning husker man tilbage på FN’s delingsplan fra 29. november 1947 (Resolution 181), som kaldte på en jødisk og en palæstinensisk stat.

Man kan dog undre sig over, at denne resolution skal mindes på en dag, hvor man vil vise solidaritet med palæstinenserne. Det var nemlig de arabiske lande, som afviste planen, mens jøderne – ganske vist modvilligt – accepterede den. Det ville derfor give mere mening, hvis man mindedes planen i forbindelse med en solidaritetsdag for israelerne. Men sådan en dag har man ikke i FN.