Bibelfokus 2022

Fokus: Nye opdagelser i Israels fortid, nutid og fremtid

Kurset består af:

KURSUSDAG: 26. februar i Christiansgården, Århus

UGEKURSUS: 16.-23. maj i Det Danske Hus i Poriya

UNDERVISER Ole Andersen, Ellen Hessellund og Harry Højgaard
KURSUSLEDER Ellen Hessellund Mikkelsen

PRIS 6.000 kr. ekskl. rejse og forsikring

Tilmelding her fra 7.sept. kl.9

Kurset har tre mål:

- Styrke bibelglæden
- Give ny viden om Israels land og Israels folk før, nu og i fremtiden
- Hjælpe til større forståelse af Israel og større kærlighed til Israel

Kursets indhold:

Undervisningen vil omfatte fem temaer, og under hvert tema vil vi forsøge at grave
lidt dybere, end vi ofte gør.

Tema 1:
ISRAEL – GUDS FOLK
Israel – udvalgt til at være Guds redskab
Frelseshistorien – og Israels rolle i den

Tema 2:
PÅ OPDAGELSE I ISRAELS HISTORIE
Fra Moses til Ezra
Fra Døberen til templets ødelæggelse
Jødernes og Israels dramatiske historie frem til i dag

Tema 3:
KIRKEN OG ISRAEL
Den ulykkelige historie om antisemitisme
Kirkens syn på Israel
Israel – en opgave for os kristne

Tema 4:
PROFETIERNE OM ISRAELS FREMTID
Profetierne om hjemkomst og frugtbarhed
Profetierne om vækkelse og tro på Messias

Tilmelding

Når kurset er fyldt, oprettes venteliste.

Maks. 2 personer pr. tilmelding

Gå til tilmelding

VIGTIG INFO: I 2022 kursus-sæsonen gøres der helt ekstraordinært en undtagelse i regler for depositum: Hvis Ordet og Israel må aflyse kurset  pga. Corona-restriktioner tilbagebetales depositum.