Ansøgning til discipelskolen

Ansøgningsskema udfyldes her

 

Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser, og at ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de kommer ind.

Der kan dog også indgå andre forhold i vurderingen af ansøgningerne.

Afvent mail med bekræftelse

Du er ikke sikret en plads, før du har modtaget en mail fra kontoret. Med bekræftelsen kommer også betalingsoplysninger vedr. depositum på 2.000,-

Depositum tilbagebetales ikke ved senere afmelding.

 

Andre skemaer

 

Nærmeste pårørende

 Nærmeste pårørende Discipelskolen