Praktiske forhold

Generelt

  • Der er plads til 20 disciple på skolen
  • Man bor på tomandsværelser.
  • Man deltager i madlavning, rengøring m.m.
  • Undervisning, ekskursioner, kost og logi er inkluderet i prisen.

Det Danske Hus

Det Danske Hus udgør Discipelskolens fysiske rammer. Huset består af to fløje. I den ene er der værelser, køkken, spisestue, dagligstue og et par store altaner. I den anden er der undervisningslokale, lederbolig, volontørværelse og kontor. Rundt om de to bygninger er der en dejlig have og en gård, hvor man kan hygge sig og nyde vejret og udsigten. Det Danske Hus blev færdigbygget i 2012. 

Discipelskolen har et lederpar, som leder skolen, har ansvar for eleverne og koordinerer det praktiske i hverdagen.

Derudover er der en ulønnet ungmedarbejder, der  bl.a. er ansvarlig for indkøb og madplaner, mens eleverne har et fælles ansvar for eksempelvis madlavning, opvask og rengøring m.m.

Det Danske Hus ligger i Poriya på Derek Ha Yam. Der er devsærre ikke noget husnummer, men en postboks :

Derek Ha Yam, P.O. Box 275,
Poriya Illit 15208, ISRAEL
Tlf. 77343797

Hvad koster det?

Prisen i 2019: 7.200 kr. pr. måned, i alt 21.600,- for hele opholdet (3 måneder)

Prisen reguleres hvert år med en lille stigning.

Beløbet dækker kost, logi, undervisning og ekskursioner, som er en del af programmet (inklusiv Jerusalemsugen). Flybilletter, forsikringer og transport til og fra Poriya står du selv for.
Herudover skal du regne med udgifter til: Lommepenge og  ekstra udflugter og ture på friweekender mm.

Når man har modtaget bekræftelse på optagelse, betales depositum på kr. 2000.

Ved venteliste betales ikke depositum.

Restbeløbet betales senest en måned før opholdet.

Depositum tilbagebetales ikke. Ved framelding 1 måned – eller mindre - før start sker kun tilbagebetaling på 25% af det samlede beløb – medmindre pladsen bliver afsat inden start. I det tilfælde tilbagebetales hele beløbet (dog ikke depositum).

Ved hjemrejse i utide refunderes kun kostpenge: 125,- NIS pr uge pr person.

Der tages forbehold for væsentlige ændringer i valutakurserne og andre ting, som kan ændre på prisen.  Joffiturene samt ture, der arrangeres i friweekender, eller efter Discipelskolen er afsluttet er ikke inkluderet i ovenstående pris.

Bemærk: Hvis Udenrigsministeriet på udrejsetidspunktet direkte fraråder rejser til Israel af sikkerhedsgrunde, tilbagebetales indbetalte beløb vedrørende deltagelse i Ordet og Israels aktivitet i Israel. Dog ikke depositum.

 

Medlemsskab af Joffi

Discipelskoleelever får gratis ½ - 1 års medlemsskab af Joffi ved hjemkomsten til Danmark. Medlemsskab udløser velkomstmail, rabat på første Joffistævne eller Joffikonference samt Magasinet Ordet og Israel med særlige Joffisider. 

Forsikring

Det er vigtigt at tegne en rejseforsikring for opholdet, som også dækker ved lettere ulønnet arbejde. Måske kan du tegne forsikring hos dit eget forsikringsselskab.

Forsikringsselskabet Safeaway giver 10% rabat til unge, der er afsted med Ordet og Israel. Hvis du ønsker at behytte tilbudet, skal du bruge dette link: Safeaway Ordet og Israel

Bemærk, at rabatten er fratrukket, når du bruger linket.

Sikkerhedsmæssige forhold

Er det nu sikkert at rejse til Israel? Det spørgsmål har vi efterhånden fået mange gange. Nogle får måske via medierne det indtryk, at det er uforsvarligt at rejse til Israel. Det er dog langtfra den oplevelse, som de ansatte, discipelskoleeleverne og volontørerne har.

Tværtimod er det vores oplevelse, at der i dagligdagen er ganske stille og roligt – især i Poriya, som er en meget lille og fredelig by langt væk fra Gaza og de steder på Vestbredden, hvor palæstinensere og israelsk militær støder sammen. Vi føler os med andre ord meget trygge ved at være i Israel og sende folk til landet. 

Derudover kan I være helt trygge ved, at Ordet og Israel er meget opmærksomme på de anvisninger, der kommer fra Udenrigsministeriet og vil følge dem.