Vilkår for betaling, framelding og aflysning i forbindelse med deltagelse i Ordet og Israels aktiviteter i Israel.
 

Administrationsgebyr (som fratrækkes den endelige betaling)

For Yad va Lev og Discipelskole: kr. 2.500

For kurser og MiniBibelskole: kr.1.250

 

Betalingsfrist for administrationsgebyr

For Discipelskolen: Ved bekræftelse af plads

For Yad va Lev 40+ og senior: 6 måneder før opstart.

For Yad va Lev unge: Ved tildeling af plads.

For kurser og MiniBibelskole: Ved tilmelding.

 

Betalingsfrist for hele beløbet

Yad va Lev og Discipelskole: Senest 2 måneder før opstart.

Ved kurser og MiniBibelskole: Senest 1 måned før kursusstart.

 

Framelding

Hvis deltageren melder fra efter ovenstående frister for betaling af administrationsgebyr, tilbagebetales administrationsgebyret ikke.

Hvis deltageren melder fra efter ovenstående frister for betaling af hele beløbet, tilbagebetales 25 % af det samlede beløb.

Hvis pladsen bliver afsat til en anden, tilbagebetales hele beløbet dog ikke administrationsgebyr.

 

Aflysning

Hvis Ordet og Israel aflyser et kursus, MiniBibelskole Discipelskoleophold eller YVL-ophold pga. for få tilmeldte el.lign. får deltagere alle indbetalinger tilbage.

Hvis Ordet og Israel aflyser, fordi Udenrigsministeriet fraråder rejser til Israel, og opholdet derfor må aflyses, får deltagere alle indbetalinger tilbage.

 

Afbrudt ophold

Administrationsgebyr tilbagebetales ikke.

Hvis deltager selv afbryder opholdet, tilbagebetales kostpenge i forhold til den tid, der er tilbage.

Hvis Ordet og Israel afbryder opholdet, tilbagebetales restbeløb (vedr. ophold og kost) i forhold til den tid, man går glip af.

 

Opdateret december 2023