Yad va Lev for unge

Hvis du er mellem 18 og sidst i 20’erne – og er en personlig kristen – kan du blive Yad va Lev-volontør i Jerusalem. Derudover skal du være medlem af Joffi. Meld dig ind her: Joffi 

Mens du er Yad va lev-volontør vil Joffihuset  i Jersualem være dit hjem, som du deler med syv andre volontører og to ungmedarbejdere. 

I løbet af din femdages arbejdsuge vil du komme i kontakt med israelere både i deres hjem og andre steder i byen. Arbejdsdagene vil være forskellige, så du nogle dage  kommer ud at male hos ressourcesvage familier sammen med et par andre volontører og en medarbejder. Nogle dage vil der være andre arbedjsopgaver. Ingen af opgaverne kræver specielle kundskaber eller erfaring, blot at du er frisk og har gåpåmod. 

Ture og undervisning

Der arrangeres ture med overnatning til forskellige steder i Israel. Det kan være vandreture, bilture, oplevelsesture og strandture – eller en kombination. Vi overnatter ofte i det fri, mest når det ikke regner. Derudover tager vi på mindre ture rundt i Jerusalem og omegn.
Hver tirsdag har vi Joffiaften, som er en åben aften for unge danskere i Israel. Her vil der ofte være bibelundervisning og bøn og sang.

Hver fredag fejrer vi, at hviledagen – sabbatten – begynder. Det markerer vi med et ritual i forbindelse med aftensmaden og synger og beder sammen om aftenen. Disse aftner er som regel også åbne for folk udefra. 

Du kan følge med i joffiaktivtiteterne via Facebook.

Fælles om husholdningen

Vi forventer, at du deltager i de daglige pligter i huset, for eksempel madlavning og rengøring, og ikke mindst i det åndelige og sociale fællesskab.

Fritiden

Din fritid råder du selv over, så her sætter kun fantasien grænser. Der er gode muligheder for at gå på opdagelse i byen, tage til koncerter eller tage på mindre ture i området. Du kan også cykle dig en tur på en af vores mountainbikes. Ud over dine fridage har du to feriedage, som du kan lægge, hvor det passer. 

Vi er alle en del af det kristne fællesskab og regner også med, at du vil deltage i en af de lokale messianske menigheders gudstjenester og fællesskab.

Økonomien

Man står selv for at købe billet og rejseforsikring. 
Der skal betales et administrationsgebyr på 2018: 8.800kr og i 2019: 9.000 kr.  Beløbet dækker for behandlingen af ansøgningen, ansøgning om visum, afholdelse af en introdag i Århus inden afrejsen, varetagelse af administrationen under opholdet, og ikke mindst kost og bolig.

Der tages forbehold for væsentlige ændringer i valutakurserne og andre ting, som kan ændre på prisen. 

I Joffihuset bor volontørerne på 2-4-mandsværelser.

Depositum på 2.000 kr. betales, når man bliver optaget på holdet. Depositum tilbagebetales ikke.

Ved framelding 1 måned – eller mindre -  før start sker kun tilbagebetaling på 25% af det samlede beløb – medmindre pladsen bliver afsat inden start. I det tilfælde tilbagebetales hele beløbet (dog ikke depositum).
Ved hjemrejse i utide refunderes kun kostpenge for den tilbageværende periode. Kostpenge udgør: 125,- NIS pr uge pr person

Visum

Ordet og Israels medarbejdere hjælper med ansøgning om visum. Det er en langsommelig proces, og derfor er det vigtigt, at du overholder ansøgningsfristen og medsender de papirer, du bliver bedt om. Du får dit visum ved indrejse til Israel.

De kommende hold

Forår 2019

23. Januar - 13. juni    Ansøgningsfrist: 15.september 2018

Efterår 2019

21.august - 21. december (kan blive ændret)  Ansøgningsfrist 15.april 2019

Forår 2020

Januar - juni  Ansøgningsfrist: 15.september  2019

Ansøgningsskema

Udfyld ansøgningsskemaet her

Vi behandler ansøgningerne, når vi er nået til ansøgningsfristen.Når ansøgningen er behandlet, vil du få besked på, om du er blevet optaget på det ønskede hold. Derefter opkræves depositum.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om mulighederne for at blive volontør kan du få ved at kontakte projektkoordinator Ellen Hessellund Mikkelsen, ellenhessellund@ordetogisrael.dk.

Hvis du har spørgsmål om det praktiske i Israel, kan du tage kontakt til Hanne og Leif Toft i Jerusalem, jerusalem@ordetogisrael.dk.