Hverdagen på skolen

På Discipelskolen får du sammen med 19 andre unge danskere en grundig, varieret og udforskende bibelundervisning. Derigennem håber vi, du oplever, at Bibelen er levende og relevant, og at du får redskaber til at forstå mere af, hvad den vil sige os.

Undervisningens indhold

  • Jesu liv - ifølge de første øjenvidner
  • Guds frelsesplan
  • Johannes´ Åbenbaring
  • Moses og profeterne
  • Discipeltræning – fx etik, nådegaver og menighedsliv
  • Israel i går, i dag og i morgen
  • Bibelundervisning ”on location”
  • med mere...

Nyt emne og underviser hver uge

Undervisningen består af moduler af en uges varighed. Således kan én uge være koncentreret om Romerbrevet, mens den næste kan handle om Mosebøgerne, sjælesorg eller menighedsliv. Det betyder, at der hver uge kommer en ny underviser og bor i huset.

Undervisning "on location" hver uge

Hver uge er der sat én dag af til ekskursioner med undervisning ”on location”.
I Galilæa er mange af Bibelens kulisser lige uden for døren, og selvfølgelig skal denne mulighed udnyttes!
Vi ser stederne, mens vi læser om dem i Bibelen.

Lokale undervisere

At være i Israel betyder også, at vi har mulighed for at invitere nogle lokale israelere til at undervise om for eksempel jødiske fester og skikke og om evangelisation blandt jøder. Denne undervisning foregår på engelsk.

Vi lærer hele tiden

Vi oplever, at man som elev på Discipelskolen lærer hele tiden. Læringen sker ikke kun, når der er undervisning ud fra Bibelen, men også gennem det tætte sociale fællesskab i huset. Det er også lærerigt af at møde en anden kultur i et fremmed land og blandt et fremmed folk.

Ugeskema

Ikke alle uger er ens. Se et eksempel på, hvordan en typisk uge forløber, her: Ugeskema

 

En lille film om Discipelskolen