Velkommen på Discipelskolen

På Discipelskolen får du sammen med 19 andre unge danskere en grundig, varieret og udforskende bibelundervisning. Derigennem håber vi, du oplever, at Bibelen er levende og relevant, og at du får redskaber til at forstå mere af, hvad den vil sige os. Vi sætter hver dag en tid af til personlig stilletid, hvor der er ro til at læse i sin Bibel, bede og grunde over det, man lærer.

Discipelskolen har et lederpar, som leder skolen, har ansvar for eleverne og koordinerer det praktiske i hverdagen.

Derudover er der en ulønnet ungmedarbejder, der  bl.a. er ansvarlig for indkøb og madplaner, mens eleverne har et fælles ansvar for eksempelvis madlavning, opvask og rengøring m.m.

Discipelskolen på Instagram og Facebook

Hvis du vil have et glimt af, hvad der foregår på Discipelskolen kan du få det her:

Instagram #Discipelskolen

Facebook Det Danske Hus

Diakonal tjeneste - en del af Discipelskolen

En vigtig del af det at være discipel er at tjene andre. Derfor har vi udover undervisning og ture også praktisk diakoni på skemaet. Hver uge er alle disciple ude i forskelligt praktisk hjælpearbejde i lokalområdet.

Det flytter noget

Vi oplever, at et ophold på Discipelskolen virkelig kan flytte noget. Der foregår en proces, hvor den enkelte kommer til at lære sig selv og Gud bedre at kende. Både gennem undervisningen og de mange oplevelser i en anden kultur i et fremmed folk, men også i det tætte, sociale fælleskab. Der er både caregroups med de andre elever og individuelle samtaler med lederparret undervejs i opholdet.

En lille film om Discipelskolen